KYT ry:n kannanotto Aktiivimallin kehittämisehdotuksiin

KYT toimitti 1.8.2018 lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle vastauksena hallituksen esityksiin aktiivimallin kehittämiseksi.

  1. Työllistymistä tukevaa toimintaa harjoittavat järjestöt ja säätiöt tulee hyväksyä mukaan aktiivimallin mukaisiksi järjestäjiksi.
  2. Työllisyyspoliittisten hankkeiden järjestämä toiminta tulee ohjeistaa aktiivimalliin soveltuvaksi mahdollisimman pian. 
  3. Käsitystä siitä, mitkä asiat parantavat ihmisen työllistymismahdollisuuksia, tulee laventaa koskemaan mm. työkyvyn tutkimuksia ja arviointia. 
  4. Aktiivimalli 1 ja ”Aktiivimalli 2.” eivät saa tuoda ristiriitaisia velvoitteita asiakkaille. 
  5. Muutoksista on tiedotettava selkokielisesti ja toimeenpanoon on resurssoitava riittävästi.
  6. Heinäkuu ei ole relevantti ajankohta lausuntopyynnölle.

KYT:n lausunto kokonaisuudessaan tästä..

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: