Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä

Yhdessä enemmän -hankkeen loppujulkaisu

Julkaisussa kerrotaan Yhdessä enemmän hankkeen toteuttamasta, käytännössä tehdystä kehittämistyöstä, maahanmuuttajien osallisuuden vahvistamisesta keskuudessamme.

Hankkeessa kokeiltiin kiertävää maahanmuuttajaneuvontamallia Jyväskylän eri asuinalueilla. Viitasaarella neuvontapalvelua kokeiltiin digitaalisia neuvontapalveluja hyödyntäen. Hankkeen toimesta vahvistettiin kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta mm. asukasyhteistyöllä ja lähiötyöskentelyllä. Tällä haluttiin ehkäistä mahdollisia kantaväestöön syntyviä kielteisiä mielikuvia maahanmuuttajista.

Koulutuksen avulla tuettiin mm. päivähoidon, koulujen ja nuorisotyötä tekevien ammattilaisten ammatillista kasvua lisäten heidän osaamista.
Hanke myös etsi hyviä käytänteitä sellaisista maista, joissa kotouttamistyötä on tehty pidempään kuten Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska.

Tavoitteena oli löytää hyvien käytänteiden lisäksi uusia toimintatapoja, joita ei vielä Suomessa ole osattu hyödyntää eritoten maahanmuuttajien haja-asutusalueelle kotouttamisessa.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: