Järjestöyhdyshenkilöt kohtaavat yhdistykset kunnissa

Lähes kaikista Keski-Suomen kunnista löytyy yksi tai useampia  viranhaltijoita, jotka tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa Nämä kuntien järjestöyhdyshenkilöt kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteiseen verkostotapaamiseen 29.8. Jyväskylässä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n järjestämä järjestöyhdyshenkilöiden verkostobrunssi houkutteli verkostoitumisen, järjestö-kuntayhteistyön hyvien käytäntöjen ja herkullisen aamiaistarjoilun äärelle toistakymmentä osallistujaa.

”Yhdistysten ja järjestöjen merkitys asukkaiden arjen hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöllisyyden luojina on huomattu kunnissa. Järjestöyhdyshenkilöiden määrä Keski-Suomessa on kaksinkertaistunut muutaman viime vuoden aikana.”, kuvailivat verkostobrunssin koolle kutsuneet Anu Hätinen ja Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuesta.

Lähes kaikista Keski-Suomen kunnista löytyy yksi tai useampia viranhaltijoita, jotka tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa. ”Yhdistysten ja järjestöjen merkitys asukkaiden arjen hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöllisyyden luojina on huomattu kunnissa. Järjestöyhdyshenkilöiden määrä Keski-Suomessa on kaksinkertaistunut muutaman viime vuoden aikana.”, kuvailivat verkostobrunssin koolle kutsuneet Anu Hätinen ja Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuesta. 

Kuva 1. Kuntien järjestöyhdyshenkilöillä riitti yhteisiä keskustelunaiheita.

Järjestöyhdyshenkilöt sijoittuvat kunnissa hyvin moninaisiin tehtäviin ja hallinnollisesti vaihtelevasti eri toimialayksiköihin aina sivistystoimesta, vapaa-aikatoimeen ja keskushallintoon. Yhteistä kaikille yhdyshenkilöille vaikuttaa olevan kuitenkin se, että he välittävät aidosti oman alueensa yhdistystoimijoista, haluavat olla yhdistyksille helposti lähestyttäviä kumppaneita ja toimia lähellä kuntalaisia. ”Sanoisin, että meidän kenties tärkein ammattitaitomme on kohtaamisen taito.”, kiteytti Hankasalmen kunnan suunnittelijaopettaja Miikka Laihonen.

Brunssitapaaminen vierähti vauhdilla, sillä jaettavaa riitti: järjestö-kuntayhteistyön ajankohtaiset ilmiöt vaikuttivat olevan pitkälti samoja niin pienemmissä kuin isommissakin kunnissa. Laajemmalle verkostoitumiselle, yhteistyön tiivistämiselle ja tiedon jakamiselle nähtiin selkeä tarve. Verkostotapaamisiin tullaan jatkossa kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja: Katariina Luoto / KYT-järjestöpalvelut, 050 400 0668 tai Anu Hätinen / Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt, 050 599 6293

KL

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: