Hyvää työtä ei kannata edes joulusiivouksen huumassa lakaista maton alle!

Hyvä joulupukki,

kirjoitamme Sinulle näin joulun alla maailman menoa ihmetellen ja kummastellen.  Valtakunnassa on moni asia hyvin ja rauha maassa. Halutaan lisätä yhdenvertaisuutta, ongelmien ennaltaehkäisyä ja eri tahojen yhteistyötä. Kansalaistoiminnan ja kolmannen sektorin merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä tuodaan esille monissa suunnitelmissa kuten mm. hallitusohjelmassa.

Nyt meillä on kuitenkin iso huoli, jonka jakaa suuri joukko eri maakuntien järjestötoimijoita.

Saimme STEAlta itsenäisyyspäivän alla hyvin poikkeuksellisia avustusehdotuksia. Hyvään vauhtiin päässyt työ järjestöjen saamiseksi mukaan maakunnalliseen kehittämistyöhön tullaan ajamaan yllättäen alas, mikäli avustusehdotus tällaisenaan toteutuu.

Syksyllä 2017 kaikissa 18 maakunnassa käynnistyi STEAn Järjestö 2.0. -ohjelman mukainen kehittämishanke. Hankkeiden tehtävänä on ollut vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Juuri tätä hankkeissa on tehty hartiavoimin. Koordinoinnin, tiedonkeruun, viestinnän ja vaikuttamistyön ansiosta järjestöt ja niiden merkitys on tunnistettu ja tunnustettu mm. kunnissa ja kuntayhtymissä, maakunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Mikä tärkeintä, yhteistyökumppaneilla on nyt vahva tarve ja tahtotila järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

STEA on tulevan vuoden avustusehdotuksessaan leikannut rahoituksia huomattavasti ja linjannut hankkeet päättyviksi syyskuun loppuun 2020 mennessä.

Tällainen ratkaisu on varsin poikkeuksellinen ja merkittävä leikkaus rahoittajan alkuperäiseen ehdotukseen. Ratkaisu aiheuttaa käytännössä sen, että maakunnallinen kehitystyö ajetaan alas puolessa vuodessa. Mahdolliselle jatkorahoitukselle ei ole tiedossa mitään suunnitelmaa. Mikäli ajatuksena olisi jatkossa hoitaa tätä kaikkea vaikkapa Erva-alueelle sijoitettavien agenttien voimin, on pakko kysyä: missä on kansalaisjärjestötoiminnan luonteen ja merkityksen ymmärrys? Miten niiden mukana olosta uudistuksissa huolehditaan jatkossa? Kokemuksesta tiedämme, että tämä työ edellyttää maakunnan verkostojen ja toimijoiden tuntemista sekä niiden kanssa yhdessä tekemistä ja aktiivista läsnäoloa.

Rahoittajan edustaja on ilmaissut perusteluksi mm. tavoitteen ”aloittaa puhtaalta pöydältä”, mikä tällaisessa pitkäjänteisyyttä ja osaamista vaativassa työssä kuulostaa kummalliselta. Toisena perusteluna on ”nykyisten järjestö 2.0 toimijoiden toimintaympäristön ja tehtävien muuttuminen merkittävästi”. Kyllä vain, toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu edelleen. Juuri sen takia järjestöjen tarvitsema tuki ei ole poistunut mihinkään. Olemme myös kesällä 2019 kertoneet rahoittajalle sekä Sosiaali- ja terveysministeriölle, kuinka olemme ottaneet tulevissa suunnitelmissamme huomioon toimintaympäristön muutoksen ja asemoineet toimintamme suhteessa siihen.

Kaiken keskellä hyvälle tuntuu se, että avustusehdotuksia tarkasteleva puolueeton ja arvovaltainen jaosto (* on noteerannut maakunnallisen kehittämistyön arvon ja merkityksen.

Jaosto on juuri julkaistussa lausunnossaan todennut mm. seuraavaa: Järjestöjen tuki sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksessa Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus siitä, että uusi sote rakennetaan maakuntien pohjalle. Tätä taustaa vasten arviointi- ja avustusjaosto katsoo, että Järjestö 2.0 -toimintaa ei tulisi purkaa ennen kuin sen jatkosta on selkeä näkemys. Jaosto näkee, että maakuntatason toiminta on tärkeää asiakaspolkujen rakentamisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta uudessa järjestelmässä. Maakuntien perustaminen merkitsee kansalaisyhteiskunnalle ja sen järjestöille uutta osallistumisen ja vaikuttamisen haastetta. Jaosto ehdottaa, että Järjestö 2.0 -toimintojen toimintaedellytykset turvataan vuodelle 2020. Tähän liittyvää avustushakua valmisteltaessa vuodelle 2021 tulee kuulla maakuntien toimijoita.

Joulu on ihmeiden aikaa. Lähetämmekin Sinulle Joulupukki toiveen.

Toivomme, että systemaattista tukea kansalaistoiminnan vahvistamiselle sekä maakuntatasoiselle ja käytännön järjestökentän toiminnan hyvin tuntevalle kehitystyölle jatketaan.  Eihän hyvää työtä kannata edes joulusiivouksen huumassa lakaista maton alle!

Jyväskylässä 20.12.2019 KYT ry:n joulupajassa toiminnanjohtaja Raili Haaki ja järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

(* Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[ff id="1"]