Miten pitkälle kantaa maakunnallinen vaikuttamistyö?

Syksyllä 2017 käynnistyneitä Järjestö 2.0- hankkeita on toteutettu kaikissa 18 maakunnassa. Hankkeissa on saatu aikaan rakenteellisia ja sisällöllisiä uudistuksia, edistetty järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä muutosvalmiutta ja verkottumista kuntien ja maakuntien kanssa. Hyvään vauhtiin päässyt kehittämistyö tullaan ajamaan yllättäen alas kesken kuluvaa vuotta, mikäli Järjestö 2.0 -ohjelmaa koskeva STEAn avustusehdotus kuluvalle vuodelle toteutuu. 

Jotta hankkeet voitaisiin viedä kunnialla maaliin, maakunnissa on tehty runsaasti vaikuttamistyötä. Olemme yhdessä vedonneet mm. siihen, että hankkeiden toiminta turvattaisiin alkuperäisen avustussuunnitelman mukaisesti koko vuodelle 2020. Keski-Suomesta on lähestytty sosiaali- ja terveysministeri Pekosen sekä STEAn ja STM:n lisäksi mm. keskisuomalaisia kansanedustajia ja vaikuttajia sekä maakunnallisia yhteistyöorganisaatioita. Hankkeita hallinnoivat tahot ovat myös tehneet yhteisen kannanoton STEAlle ja STM:lle.

Maakunnissa ei olla huolen ja vaikuttamistoimien kanssa yksin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto on lausunnossaan todennut mm. seuraavaa: ”Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus siitä, että uusi sote rakennetaan maakuntien pohjalle. Tätä taustaa vasten arviointi- ja avustusjaosto katsoo, että Järjestö 2.0 -toimintaa ei tulisi purkaa ennen kuin sen jatkosta on selkeä näkemys. Jaosto ehdottaa, että Järjestö 2.0 -toimintojen toimintaedellytykset turvataan vuodelle 2020. Tähän liittyvää avustushakua valmisteltaessa vuodelle 2021 tulee kuulla maakuntien toimijoita.”

Myös maakuntajohtajat ovat tehneet yhteisen kannanoton rahoittajalle ja STM:lle. Kannanotossaan he toteavat mm, että ”2.0-hankkeissa aikaansaadut rakenteelliset ja sisällölliset uudistukset, järjestöjen keskinäinen yhteistyö sekä verkostot eri toimijoiden kanssa tulee hyödyntää täysimääräisesti Tulevaisuuden sote-keskusten ja sote-rakenteiden kehittämisessä”. Maakuntajohtajien näkemyksen mukaan ”tämä edellyttää nykyisten 2.0 -hankkeiden toimintaedellytysten turvaamista vuoden 2020 loppuun asti sekä sitä, että jatkoavustus vuodesta 2021 alkaen tulee valmistella maakuntien toimijoita kuullen sekä myös maakunnalliset hankkeet mahdollistaen”.

Kuva: Anu Hätinen. Kuva on hankkeemme alkumetreiltä eräästä järjestöjen tapaamisesta. Tupa on ollut aina tämänkin tapaamisen jälkeen täynnä. 

Oman maakuntamme hankkeessa Keski-Suomen Vaikuttavat järjestöt on kahden henkilön voimin tehty tiivistä yhteistyötä järjestökentän, maakunnallisten organisaatioiden ja kuntien kanssa. Työstä on saatu hyvää palautetta ja kiitosta kautta linjan. Tiivistelmä elokuusta 2017 vuoden 2019 loppuun aikaansaannoksistamme. 

Olemme Keski-Suomessa arvioineet, mihin hankkeen päättyminen kesken vuotta vaikuttaisi.  Moniakaan hankkeen toimintoja ei voida siirtää hankkeen hallinnoijalle eikä muille toimijoille.  Esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskusohjelman käynnistyessä syksyllä järjestöjen maakunnallinen tuki päättyisi hankkeen osalta. Järjestöjen kiinnittyminen ja asukkaiden osallistaminen ohjelmaan kärsisi huomattavasti. Juuri tässä tilanteessa, jossa soteuudistusta ja maakunnallisia sote-hankkeita viedään eteenpäin aktiivisesti, järjestöresurssin tulisi olla maakunnallinen.

STEAn avustusehdotuksesta lopullisen päätöksen tekee sosiaali- ja terveysministeri tammi-helmikuussa.  Siihen saakka toivomme, että maakuntien toiveet ja vaikuttamisviestit on kuultu sekä STEAssa että Sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Jyväskylässä 30.1.2020 Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[ff id="1"]