Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Uuden puheenjohtajan ensihuomioita

Uutena puheenjohtajana on hienoa perehtyä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen toimintaan. Olen tavannut KYT ry:n ja KYT -osuuskunnan henkilökunnan iloisen ilmapiirin ja innostuksen sekä sitoutuneisuuden työhönsä.

KYT ry tekee työtä parantaakseen keskisuomalaisten yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. KYT -osuuskunta tuottaa laadukkaita tilitoimistopalveluja järjestöille ja muillekin yhteisöille.

Keskisuomalaiset paikallisyhdistykset antavat ihmisille mahdollisuuden kuulua itselle tärkeään yhteisöön ja tehdä asioita, jotka tuntuvat mielekkäiltä omassa elämässä. Tunne osallisuudesta ja porukkaan kuulumisesta tuo iloa sekä hyvinvointia.

Vaikuttamistyön pyrkimyksenä on, että julkisten toimijoiden ja järjestöjen välinen yhteistyö lisääntyy ja että yhdistysten toimintaedellytykset vahvistuvat. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemistä, työllistymismahdollisuuksien edistämistä ja tuen tuottamista monin eri tavoin kunkin kansalaisen yksilöllisen tarpeen mukaan.

KYT ry:n toimintaan vaikuttaa lähes 80 keskisuomalaista jäsenyhteisöä. Järjestöjen jatkuva vuorovaikutus luo maakunnallista asiantuntijuutta ja osaamista. Tässä työssä KYT -yhteisöjen hallitus haluaa olla aktiivinen ja edistää keskisuomalaista yhteenkuuluvaisuutta.

Marja-Leena Saarinen

Kuvassa KYTin hallituksen jäseniä
Kuva: Timo Pohjosaho

Kuvassa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen vuoden 2020 hallituksen jäseniä: Kari Otollinen, Matti Kangasaho, Marja-Leena Saarinen, Emmanuel Sibomana, Pekka Piirainen ja Petri Lehtoranta. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Tytti Salonkallio-Vahteri, Kristiina Pigg ja Tapio Anttonen.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

Koronavirustilanteen vaikutus KYTin toimintaan
KYT tiedottaa                                                                                13.3.2020 Alla olevia linjauksia päivitetty 17.3.2020 (tiedote). Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on päättänyt seuraavat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Suosittelemme näitä toimia myös muille
Lue lisää
Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyyn vastanneet kannattivat selkeästi maakuntapohjaista mallia ja toivovat
Tiedote                                                                                                    10.3.2020 Maakuntamallille selkeä kannatus Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyssä Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakuntien verkostojärjestöt toteuttivat helmi – maaliskuussa 2020 kyselyn maakunnissa toimiville järjestöille.
Lue lisää
Millaista tukirakennetta maakunnissa toimivat järjestöt työlleen toivovat?
KYT ry on maakunnallisena verkostojärjestönä aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen, että valtakuntaan saataisiin järjestötyötä sote-uudistuksessa parhaiten tukeva rakenne.  Tulevaisuuden rakenteista kysytään nyt järjestöväen mielipiteitä. Ehdolla on
Lue lisää
Avoimuus on yhteinen juttu
Tiesitkö, että maailman väestöstä vain 4 % asuu maissa, joissa heidän perusoikeutensa, kuten yhdistymis- ja kokoontumisvapaus toteutuvat? Tai että yli puolessa maailman valtioista kansalaisyhteiskunnan toimintaa
Lue lisää