Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyyn vastanneet kannattivat selkeästi maakuntapohjaista mallia ja toivovat järjestöyhteistyöhön tukea suoraan maakuntiin

Tiedote                                                                                                    10.3.2020

Maakuntamallille selkeä kannatus Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyssä

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakuntien verkostojärjestöt toteuttivat helmi – maaliskuussa 2020 kyselyn maakunnissa toimiville järjestöille. Kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisella rakenteella maakunnissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä parhaiten tuettaisiin järjestöjen ja nyt valmisteltavien sote-maakuntien yhteistyön rakentamisessa. Kysely kattoi koko Manner-Suomen.

Tukirakenteeksi on eri toimijoilla ollut esillä kaksi vaihtoehtoista mallia. Toinen on maakuntapohjainen tukirakenne, toinen on Erva-alueisiin (yliopistosairaaloiden erityisvastuualueet) pohjautuva tukirakenne. Kysely toteutettiin järjestöjen näkemyksen selvittämiseksi näiden mallien välillä.

Kyselyyn vastanneet kannattivat selkeästi maakuntapohjaista mallia ja toivovat järjestöyhteistyöhön tukea suoraan maakuntiin. Vastaajat toivovat, että kuhunkin maakuntaan resurssoitaisiin järjestöille STEAn tuella oma työntekijä. Näin järjestöjen toiminta voitaisiin rakentaa osaksi tulevaisuuden sotekeskusohjelmaa jo olemassa olevia yhteistyörakenteita hyödyntäen. Maakuntien yhteistyötä ja valtakunnallista vuoropuhelua koordinoitaisiin maakunnissa yhteisesti sovittavalla tavalla. Koordinoinnin tehtävänä olisi tukea sekä valtakunnallisia tavoitteita että maakuntien tarpeita.

Erva-alueisiin pohjautuvassa mallissa järjestöjen työtä tuettaisiin työparimallilla siten, että siinä on yksi valtakunnallinen koordinoija. Koordinoija vastaisi toiminnasta koko maan alueella palkkaamalla viidelle Erva-alueelle kuhunkin työparin hoitamaan alueen järjestöjen tukea sekä henkilöt valtakunnalliseen koordinointiin.

Hallitusohjelman mukaisesti Sote-uudistuksen toteutus käynnistetään maakunnallisissa hankkeissa, joihin myös järjestöjen on tärkeää päästä mukaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta- ja maakuntatasolla, palveluiden tuottajana eri väestöryhmille ja kansalaisten osallisuuden kanavoijana.

Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä. Vastaajat edustivat pääosin sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja näistä 80 % kuului johonkin valtakunnalliseen liittoon.

Vastaajista kolme neljästä (73 %) kannatti maakuntapohjaista tukirakennetta, 12 % ei kannattanut ja 15 % ei osannut sanoa. ”Maakunnallinen koordinaatio ja tuki tulee saada maakunnalliselta toimijalta, joka tunnetaan maakunnassa myös viranomaistoimijoiden keskuudessa”, ”Maakunnissa on paras tietämys, osaaminen ja olemassa olevat verkostot yhteistyölle.”

Erva-alueisiin pohjautuvaa tukirakennetta kannatti vastaajista yksi neljästä (25 %), yli puolet (54 %) ei kannattanut ja 21 % ei osannut sanoa.

Meidän kattojärjestön aluekoordinaattorit ovat jo vuosikymmenet olleet ns. Erva-alueiden mukaan toimimassa. Kokemuksemme on, ettei yksi ihminen voi osallistua 4 maakunnan järjestöjen toimintaan kuin hyvin marginaalisesti. Hyödyttää sitä maakuntaa missä toimisto/asuinpaikka.”, ERVA-mallissa työntekijät jäävät kauaksi todellisesta toiminnasta ja paikallisista järjestöistä eikä maakunnissa toimivien järjestöjen osallistaminen uudistukseen onnistu.”

Kyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan: https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/jarjestoyhteistyo.html

Lopullisen päätöksen ohjelmakokonaisuuden toteuttamisesta tekee Sosiaali- ja terveysministeriö STEAn esityksestä.

Lisätietoja:
Raili Haaki
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Matarankatu 6, 2. krs
40100 Jyväskylä
tel + 358503046245

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

Lausunto KYT ry Liikasen mietintö 2021
Viiden ministeriön asettama, Erkki Liikasen johtama työryhmä julkaisi helmikuussa 2021 selvityksensä rahapelituottojen vähenemisen vaikutuksista ja niihin varautumisesta tulevina vuosina. Työryhmä esitti neljä erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa
Lue lisää
KYT tiedottaa -logo
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallitus on kokouksessaan 23.3.2021 valinnut KYT-järjestöpalveluihin yhteistyön edistämisen osa-alueesta vastaavaksi erityisasiantuntijaksi yhteiskuntatieteiden maisteri, sosionomi (AMK) Anu Hätisen. Erityisasiantuntijan paikka avautui, kun
Lue lisää
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry täyttää 20 vuotta. Tervetuloa starttaamaan juhlavuoden juhlahumu kanssamme Facebook-livessä 25.3.2021 klo 10.15-10.30. Avajais-livessä julkistamme 20-vuotisjuhlarunomme, jonka on kirjoittanut sanataitelija Elina Salminen.
Lue lisää
Keski-Suomen liki 5300 yhdistyksellä on merkittävä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä kuntatasolla. Maaliskuussa 2021 keskisuomalaiset järjestöt ja kuntalaiset haastavat kuntavaaliehdokkaita niistä hyvinvoinnin ja osallisuuden
Lue lisää