Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyyn vastanneet kannattivat selkeästi maakuntapohjaista mallia ja toivovat järjestöyhteistyöhön tukea suoraan maakuntiin

Tiedote                                                                                                    10.3.2020

Maakuntamallille selkeä kannatus Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen kyselyssä

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakuntien verkostojärjestöt toteuttivat helmi – maaliskuussa 2020 kyselyn maakunnissa toimiville järjestöille. Kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisella rakenteella maakunnissa toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjä parhaiten tuettaisiin järjestöjen ja nyt valmisteltavien sote-maakuntien yhteistyön rakentamisessa. Kysely kattoi koko Manner-Suomen.

Tukirakenteeksi on eri toimijoilla ollut esillä kaksi vaihtoehtoista mallia. Toinen on maakuntapohjainen tukirakenne, toinen on Erva-alueisiin (yliopistosairaaloiden erityisvastuualueet) pohjautuva tukirakenne. Kysely toteutettiin järjestöjen näkemyksen selvittämiseksi näiden mallien välillä.

Kyselyyn vastanneet kannattivat selkeästi maakuntapohjaista mallia ja toivovat järjestöyhteistyöhön tukea suoraan maakuntiin. Vastaajat toivovat, että kuhunkin maakuntaan resurssoitaisiin järjestöille STEAn tuella oma työntekijä. Näin järjestöjen toiminta voitaisiin rakentaa osaksi tulevaisuuden sotekeskusohjelmaa jo olemassa olevia yhteistyörakenteita hyödyntäen. Maakuntien yhteistyötä ja valtakunnallista vuoropuhelua koordinoitaisiin maakunnissa yhteisesti sovittavalla tavalla. Koordinoinnin tehtävänä olisi tukea sekä valtakunnallisia tavoitteita että maakuntien tarpeita.

Erva-alueisiin pohjautuvassa mallissa järjestöjen työtä tuettaisiin työparimallilla siten, että siinä on yksi valtakunnallinen koordinoija. Koordinoija vastaisi toiminnasta koko maan alueella palkkaamalla viidelle Erva-alueelle kuhunkin työparin hoitamaan alueen järjestöjen tukea sekä henkilöt valtakunnalliseen koordinointiin.

Hallitusohjelman mukaisesti Sote-uudistuksen toteutus käynnistetään maakunnallisissa hankkeissa, joihin myös järjestöjen on tärkeää päästä mukaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta- ja maakuntatasolla, palveluiden tuottajana eri väestöryhmille ja kansalaisten osallisuuden kanavoijana.

Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä. Vastaajat edustivat pääosin sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja näistä 80 % kuului johonkin valtakunnalliseen liittoon.

Vastaajista kolme neljästä (73 %) kannatti maakuntapohjaista tukirakennetta, 12 % ei kannattanut ja 15 % ei osannut sanoa. ”Maakunnallinen koordinaatio ja tuki tulee saada maakunnalliselta toimijalta, joka tunnetaan maakunnassa myös viranomaistoimijoiden keskuudessa”, ”Maakunnissa on paras tietämys, osaaminen ja olemassa olevat verkostot yhteistyölle.”

Erva-alueisiin pohjautuvaa tukirakennetta kannatti vastaajista yksi neljästä (25 %), yli puolet (54 %) ei kannattanut ja 21 % ei osannut sanoa.

Meidän kattojärjestön aluekoordinaattorit ovat jo vuosikymmenet olleet ns. Erva-alueiden mukaan toimimassa. Kokemuksemme on, ettei yksi ihminen voi osallistua 4 maakunnan järjestöjen toimintaan kuin hyvin marginaalisesti. Hyödyttää sitä maakuntaa missä toimisto/asuinpaikka.”, ERVA-mallissa työntekijät jäävät kauaksi todellisesta toiminnasta ja paikallisista järjestöistä eikä maakunnissa toimivien järjestöjen osallistaminen uudistukseen onnistu.”

Kyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan: https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/jarjestoyhteistyo.html

Lopullisen päätöksen ohjelmakokonaisuuden toteuttamisesta tekee Sosiaali- ja terveysministeriö STEAn esityksestä.

Lisätietoja:
Raili Haaki
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Matarankatu 6, 2. krs
40100 Jyväskylä
tel + 358503046245

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

Sepänkeskuksen perinteiset joulumyyjäiset järjestetään lauantaina 10.12.2022 klo 9.30 - 13.00 Sepänkeskuksen Reaktori-salissa (Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä). Myynnissä muun muassa käsitöitä, Read more
Paikko-logo
Kuten 10 vuotta sittenkin, valmistelemme suurta tapahtumaa marraskuun viimeiselle päivälle. Ensimmäiset PAIKKOoppimisympäristöraportit julkaistiin tuona päivänä ja siitä muotoutui näin selkeä Read more
Kuvituskuva. kehittämispäällikkö kyt-järjestöpalveluihin
Haemme kehittämispäällikköä vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan KYT-järjestöpalveluiden toimintakokonaisuudesta ja toimimaan Järjestöpalveluiden työntekijöiden esihenkilönä vuoden 2023 alusta alkaen. Järjestöpalveluissa työskentelee kolme kokoaikaista Read more
KYT tiedottaa -logo.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n hallitus on kokouksessaan 29.8.2022 päättänyt tarkistaa hallinnoimiensa tilojen käytön yleisiä periaatteita ja linjaa seuraavasti: Jokainen Read more
Miltä näyttää järjestöyhteistyön tila Keski-Suomen hyvinvointialueella tällä hetkellä? Mitä asioita on vielä avoimena? Toiminnanjohtajamme Tiina Sivonen koosti listan järjestöyhteistyön osalta Read more
KYTin henkilöstöä valmiina juhlaan
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki eli KYT vietti viime vuonna suurta juhlaa, kun yhdistyksemme täytti 20-vuotta. Sekä yhteisömme arkeen että juhlatunnelmiin, voit Read more
Yhtämatkaa-somekampanjan kuvituskuva Uraverkosto KYT
Keskisuomalaiset järjestöt tekevät vaikuttavaa ja merkittävää työtä työllisyyden edistämiseksi. Järjestöt ovat ketteriä matalan kynnyksen toimijoita kulkemaan #yhtämatkaa toimintaan osallistuvien asiakkaiden, Read more
On May 18th, 2022, KYT will host a special session in Matara with presentations and discussion on civil society and Read more
Keski-Suomen hyvinvointialueen, järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä käynnistyy. kuvistuskuva
Keski-Suomen hyvinvointialue tiedotti 26.4.2022 sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmän työn käynnistymisestä vuodelle 2022. Uuden, laaja-alaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä Read more
Valttia valmisteluun, kestävyyttä kumppanuuteen – järjestöjen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiatyöpaja järjestetään 21.4.2022 alkaen klo 16:30 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Jyväskylässä. Järjestöille suunnattuun työpajaan Read more
Järjestöjen kannanotto työllisyydennhoito
Kannanotto 9.3.2022 Keski-Suomen kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät organisaatiot ovat huolissaan työllisyyden kentän uudistusten vaikutuksesta järjestöjen ja toiminnassa mukana olevien ihmisten Read more
Avoin kansalaisyhteiskunta on rauhan kasvualusta Ukraina
Ukrainan sodan syttyminen on järkyttänyt meitä kaikkia ja vavisuttanut perustavalla tavalla käsitystämme maailmasta. Se on myös nostanut hyvin konkreettisella tavalla Read more