Toivotan kaikkea hyvää Keski-Suomen energiselle kansalaistoiminnalle!

Poikkeusolojen kevääseen osuu muutoksia myös KYTin johtoon. Olen lähdössä uusiin tehtäviin ja sen myötä irtisanoutunut KYTin toiminnanjohtajan pestistä. Viimeinen työpäiväni on 24.4. Tällöin tulee kuluneeksi kolme ja puoli vuotta tässä antoisassa, työntäyteisessä ja kiinnostavassa tehtävässä.

KYT ry ja -osuuskunta muodostavat 40 hengen monipuolisen ja asiantuntevan työyhteisön. Lisäksi jäsentemme, Mataran ja monien muiden verkostojen muodostama järjestöväki muodostaa Keski-Suomessa valtavan kolmannen sektorin voimavaran. On ollut etuoikeus saada edustaa tätä joukkoa ja olla mukana kansalaistoiminnan vilkkaassa kehitystyössä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Johtajakaudellani kehitimme KYTin sisäistä toimintaa mm. sujuvoittamalla työnjakoja, hallinnon prosesseja sekä uudistamalla talouden seurannan käytäntöjä. Työyhteisön johtamisessa erityinen pyrkimykseni on ollut edistää avointa tiedonkulkua sekä laajaan itsemääräämisoikeuteen ja luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria. Johtajan tehtävä on tukea jokaista tekemään parhaansa yhteisen tavoitteen eteen.

KYTin työntekijät ovat erittäin sitoutuneita toiminnan tarkoitukseen ja juuri tämä vahva arvoihin kiinnittyminen näyttää antavan uskomatonta energiaa vaikuttamistyöhön kansalaistoiminnan ja heikossa asemassa olevien kansalaisten aseman edistämiseksi. En voi kuin kiittäen hämmästellä sitä luovuuden määrää, joka työntekijöistämme kumpuaa. Poikkeusolot eivät näytä tätä intoa tyrehdyttävän. Päinvastoin! Nyt päästään näyttämään mikä voimavara hyvin koordinoitu ja yhteen hiileen puhaltava järjestötoiminta maakunnalle onkaan!  Keski-Suomessa on hyvät mahdollisuudet pitää kaikki mukana poikkeusoloista huolimatta.

Siirtyessäni uusiin haasteisiin KYTin hallitus on kutsunut vetovastuuseen KYTin pitkäaikaisen kehittämispäällikön Tiina Sivosen. Kaikille tuttu Tiina siirtyy toiminnanjohtajaksi välittömästi eli 25.4.2020 alkaen.  Vallitsevan poikkeustilanteen takia ei tehtävää laiteta vielä avoimeen hakuun. Julkinen rekrytointiprosessi avataan syksyllä ja vakituinen toiminnanjohtajan pesti alkaisi suunnitelman mukaan 1.1.2021. Haluan toivottaa Tiinalle lämpimästi onnea ja iloa tähän tehtävään. Tiinalla on syvällinen asiantuntemus kansalaistoiminnasta ja viisaita näkemyksiä siitä, mihin asioihin on syytä tarttua tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Tiina siirtyy toiminnanjohtajaksi KYT-Järjestöpalveluiden kehittämispäällikön tehtävästä. Tilanteen vaatimat muut henkilöstön siirrot on suunniteltu hoidettavaksi sisäisin järjestelyin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Tämä kevät on yllättänyt koko yhteiskunnan. Järjestötoimijat eivät ole yksin uusien kysymysten äärellä. Selviytymiskeinoja ennalta arvaamattomiin talousvaikeuksiin ja inhimillisen pärjäämisen pulmiin on syytä etsiä yhteisvoimin. Julkisissa kannanotoissa onkin muistuteltu mm. palveluntuottajajärjestöjen merkityksestä ja välttämättömyydestä saada kriisitukea yritystoimijoiden kanssa samaan tahtiin. Avustusvaroin toimivat järjestöt kohtaavat taloudellisen kolauksen hieman viiveellä, kun tälle vuodelle myönnetyt avustukset ovat pääosin edelleen hyödynnettävissä. Tuoreen tiedon mukaan isoja muutoksia on kuitenkin tulossa ensi vuodelle, kun STEA ilmoitti avaavansa uusien avustusten haun vain Paikka auki -ohjelmalle. Ja nähtäväksi jää, miten syyskuun hakuja raamitetaan ja mitä syksyn kehysriihi tuo tullessaan. Vaikuttamistyötä siis tarvitaan. Ketterällä kolmannella sektorilla on hyvät valmiudet perustella toimintojensa tarpeellisuutta, kunhan pelataan samaan maaliin ja voimat yhdistäen. Huolenpitotehtäviä tulee ainakin näillä näkymin riittämään kaikille tahoille.

Oman elämänmuutokseni myötä vaihdan näkökulmaa kolmannelta julkiselle sektorille, siirtyessäni Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelutyön palvelukseen. Se tulee olemaan jännittävää ja kiinnostavaa. Suuri ja haikea muutos on 35-vuoden jälkeen jättää rakas Jyväskylä, kun muutamme puolisoni kanssa Hämeeseen. Mutta eteenpäin on elävän mieli!

Kaikkia KYTin työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä yhteistyökumppaneita sydämellisesti kiittäen ja kaikkea hyvää Teille ja merkitykselliseen työhönne toivottaen!

Poikkeusolojen hiljentämässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 21.4.2020

Raili Haaki

”Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!”
Matti Nykänen (2009)

Lue myös 22.4.2020 tiedote muutoksista KYTin henkilöstössä ja toiminnoissa.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: