Elinvoimapajat 2018-2020 järjestöpositiivisten kuntien ja kuntapositiivisten järjestöjen rakentajina

”Suuren suuri kiitos kaikista näistä ihanista ja monipuolisista tapahtumista mitä järjestitte. Nämä ovat korvaamattomia tapahtumia, joissa voi solmia uusia suhteita, verkostoitua, oppia uutta ja tuoda pienenkin yhdistyksen ääni kuuluville.”, kuvailee eräs osallistuja tunnelmiaan Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n ja Keski-Suomen kuntien yhteistyössä järjestämän elinvoimapajakiertueen päättyessä.

Elinvoimapajat innostivat kuntia ja järjestöjä tiiviimpään kumppanuuteen vuosien 2018-2020 aikana. ”Elinvoimapajat nostivat tarkoituksellisesti esiin järjestöjen ja niiden toiminnan sidoksen kunnan elinvoimaan ja näin kutsuivat tarkastelemaan järjestö-kuntayhteistyötä totuttua laaja-alaisemmin. Järjestöt ovat merkittäviä elinvoiman moottoreita.” kiteyttävät Anu Hätinen ja Katariina Luoto KYTistä tilaisuuksien tausta-ajatuksen.

Kiertueen päätoteuttajatahona olivat Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke ja KYT-järjestöpalvelut. Tilaisuudet olivat osa hankkeen kolmivuotista toimintaa. Pajat tarjosivat järjestöille ja kunnille uudenlaisen foorumin yhteistyön kehittämiseen sekä verkostojen luomiseen kokoamalla toimijoita yhteen useamman kunnan alueelta. Maakunta oli jaettu seitsemään alueeseen ja tilaisuuksia järjestettiin kerran vuodessa kullakin alueella. Niihin osallistui yhteensä lähes 450 kuntien, järjestöjen ja muiden tahojen edustajaa sekä kuntalaista.

Tilaisuuksien sisältö koostui tiedollisesta osuudesta, verkostoitumisesta sekä yhteisestä työpajatyöskentelystä, jonka tuloksena oli konkreettisia yhteistyön suunnitelmia. ”Useassa kunnassa yhteiset suunnitelmat ovat edenneet tai tilaisuus on toiminut sysäyksenä yhteistyön kehittämiselle. Koko kolmen vuoden kiertue teki näkyväksi niin kuntien järjestöpositiivisuutta kuin järjestöjenkin kuntapositiivisuutta. ” summaa Hätinen pajojen antia.

Elinvoimapajoista saatu palaute oli positiivista. Tilaisuudet koettiin yhteistyötä lisäävänä ja vahvistavana sekä innostavana tapana koordinoida yhteistyötä. Naapurikuntien hyvistä käytännöistä kuuleminen avasi uusia näkökulmia omaan kuntaan. Elinvoimapajojen kaltaiset kunnan viranhaltijoita, päättäjiä ja yhdistyksiä yhteen kokoavat tilaisuudet koetaan jatkossakin erittäin tärkeäksi. ” Olemme huomanneet kolmen vuoden aikana, miten pienetkin järjestöpositiiviset teot palkitsevat. Vaikka tilaisuudet eivät enää jatku tässä muodossa, niin yhteistyön asialla oleminen kannattaa jatkossakin.”, kannustavat Luoto ja Hätinen yhteistuumin.

Kiertueesta on koottu tietoa elinvoimapajojen sivuille. Sieltä voit käydä katsomassa mm. millaisia yhteistyön suunnitelmia juuri sinun kuntaasi on tehty kolmen vuoden aikana. Voit myös tutustua tarkemmin elinvoimapajojen toimintamalliin Innokylässä. Sieltä löydät myös helpon työkalun järjestö-kuntayhteistyön kehittämiseen.

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: