Välitin-hankekokonaisuus on päättymässä: 128 työnhakijaa löysi jatkopolun työelämään tai opintoihin

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima ESR-rahoitteinen Välitin-kokonaisuus on päättymässä. Kokonaisuudessa oli viisi osahanketta ja niissä tehdyn kehittämistyön tuloksena 128 työnhakijaa on löytänyt työpaikan tai päässyt kiinni opintoihin.

Määrällisesti erityisen hyviä tuloksia saavutettiin Mä oon pihalla -osahankkeessa, jota toteutti Paremmin Yhdessä ry. Maahan muuttaneille henkilöille suunnatun toiminnan tuloksena 70% kaikista osahankkeen 89 asiakkaasta on edennyt urapolullaan työpaikkaan tai opintoihin. Hankkeessa tarjottiin asiakkaille vertaistuellista työelämävalmennusta sekä yksilöohjausta. Asiakkaiden valmennuksesta vastasi yksi työntekijä. Mä oon pihalla -hankkeessa kehitettyä toimintamallia pidettiin niin onnistuneena, että Jyväskylän kaupunki ja Paremmin Yhdessä ry tulevat hyödyntämään sitä suunnitteilla olevissa uusissa maahanmuuttajille kohdennetuissa palveluissa.

Kuvassa Mä oon pihalla-hankkeen asiakas ja työntekijä
Mä oon pihalla auttaa työnhaussa!

Neljä muuta osahanketta olivat Ekotuunari (Jyväskylän Katulähetys ry), Kufu (Wari ry), Työbileet (Innotyöverkko Osuuskunta) ja Virkku (Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry).

Ekotuunarissa ja Kufu -osahankkeissa punaisena lankana kulkivat kädentaidot. Ekotuunarissa kädentaitoalan yrittäjyydestä ja ”tuunaamisesta” kiinnostuneet asiakkaat saivat valmennusta sekä uusiomateriaalin käyttöön kädentaidoissa että itsensä työllistämisen eri muotoihin, kuten osuuskuntatoimintaan. Kufun toiminnot oli puolestaan räätälöity kädentaidoista kiinnostuneille maahanmuuttajille. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa heidän osaamistaan eri tekniikoissa ja luoda ”kädentaitojen kulttuurifuusioita” yhdistämällä asiakkaiden lähtömaiden käsityötekniikoita suomalaisiin perinteisiin. Kufun toiminnassa nousi suuren rooliin myös kielen oppiminen, jota vahvistettiin kädentaitojen ohessa muun muassa päivittäisillä YLE:n selkokielisillä uutisilla. Kufun toiminta sai paljon kiitosta muun muassa Keski-Suomen TE-palveluilta. Vastaavalle työpajatoiminnalle olisi heidän mukaansa myös jatkossa tarvetta.

Kufu hankkeen asiakas esittelee omaa työtään.
Kufu hankkeen asiakas esittelee omaa työtään. Kuva: Keijo Penttinen
Kuvassa Ekotuunarin asiakas leikkaa vanhaa kirjaa.
Ekotuunarissa hyödynnettiin muun muassa vanhoja kirjoja.

Työbileissä kohderyhmänä olivat korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, jotka tavoittelivat itsensä työllistämistä yrittäjämäisessä työssä. Työbileiden asiakkaille järjestettiin muun muassa kohtaamisia oman alansa suomalaisten kollegoiden ja yrittäjien kanssa. Asiakkaiden yritysideoita hiottiin ja heille järjestettiin tilaisuuksia päästä testaamaan tuoteideoita eri asiakasryhmille.

Työbileiden asiakas tapaamassa oman alansa kollegaa.
Työbileiden asiakas tapaamassa oman alansa kollegaa.

Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry:n toteuttaman Virkku-hankkeen tavoitteena oli nuorten ja nuorten aikuisten työllistymisen tukeminen. Hanke tarjosi ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta työttömille, joita kiinnostaa luovat alat tai itsensä työllistäminen esimerkiksi ohjausalalle. Ryhmässä etsittiin työllistymismahdollisuuksia tukemalla työnhakijoiden itsetuntoa ja omien vahvuuksien tunnistamista. Osaamisen tunnistamista tavoiteltiin luovan toiminnan ja yhteisten projektien avulla.

Virkku-tiimin asiakkaita halloween-naamareissa.
Virkku-tiimi halloween-tapahtumassa. Kuva: Nuorten taidetyöpaja

Päätösseminaarista työstettiin video

Välittimen osahankkeiden toiminta päättyi toukokuun 2020 lopussa. Viimeisiä kuukausia väritti koronakevät, jonka vuoksi asiakkaiden kanssa toimittiin loppuvaiheessa etänä ja muun muassa päätösseminaari siirtyi videon muotoon. Seminaarivideolla käydään läpi hankkeiden tuloksia ja kuullaan toimintaan osallistuneiden asiakkaiden kertomuksia.

Välitin-kokonaisuuden toiminta-aika on 19.3.2018-31.8.2020 ja rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Jyväskylän kaupunki ja osahanketoimijat itse. Osahankkeiden asiakastyön päätyttyä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) jatkaa vielä hankkeen hallinnollisia päätöstöitä.

Lisätietoja Välitin-kokonaisuudesta antavat:

Eija Lappi – projektipäällikkö, +358 400 151 258

Henna Takala – tiedottaja, +358 505 146 024

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: