Nyt on hyvä mahdollisuus vaikuttaa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksiin

Koronaepidemian synnyttämä poikkeuksellinen tilanne toi selkeästi esille suomalaisen kansalaisyhteiskunnan merkityksen  ihmisten hyvinvoinnin tukijana julkisen rinnalla.  Koronan hillitsemiseksi toteutetut äärimmäiset ihmisten arkielämää koskevat rajoitukset vaikuttivat erityisesti jo ennestään heikossa asemassa oleviin ihmisiin kuten mielenterveyskuntoutujiin, heikossa työmarkkina-asemassa ja taloudellisissa vaikeuksissa oleviin sekä ikääntyneisiin. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n julkaisemassa Sosiaalibarometrissa 2020 todetaan, että julkiset palvelut kykenivät vastaamaan rajoitustoimen synnyttämiin seurauksiin vain osittain. Julkisen rinnalla merkittävää apua ja tukea tarjosivat järjestöt, vapaaehtoisesti toimivat sosiaaliset verkostot ja yhteisöt sekä yksittäiset kansalaiset.

Voimme olla siis tyytyväisiä, että tässä kriisitilanteessa kansalaisyhteiskuntamme toimijat olivat mahdollisuuksiensa mukaan toimeen tarttuvia ja aktiivisia. Emme voi kuitenkaan tuudittautua siihen, että ilman järjestöjen ja kansalaisten omaehtoisen toiminnan lainsäädännöllistä ja poliittista mahdollistamista, muuttuva kansalaisyhteiskuntamme olisi myös tulevaisuudessa merkittävä järjestöjen ja kansalaisten omaehtoisen auttamistyön toimintakenttä. Tästä syystä Oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -hanke sekä Valtionneuvoston kanslian rahoittama tutkimushanke Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisessa yhteiskunnassa ovat tärkeitä toimia suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Valtionvarainministeriön tiedotteen mukaan Suomi on myös ensimmäinen maa, jolle OECD toteuttaa Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet –arvioinnin.

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus -tutkimushanke on laatinut kahdeksan ehdotusta siitä, miten kansalaisyhteiskunnan autonomiaa, yhdenvertaisuutta, elinvoimaa ja kestävyyttä voitaisiin parantaa. Erityisesti ehdotus 4 ”Varmistetaan, että kaikilla Suomen alueilla on kansalaistoimintaa tukeva ja yhteisiä resursseja koordinoiva taho” on meidän järjestömme Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n sydäntä lähellä. KYT tukee vapaaehtoisesti toimivia yhdistyksiä ja lisää niiden toimintaedellytyksiä henkilökohtaisella ohjauksella ja neuvonnalla sekä koulutuksin ja yhteistyöverkostoja luoden. Paikallisesti lähellä toimijaa tapahtuvan tuen tuloksena aktiiviset kansalaistoimijat pystyvät paremmin ja jouhevammin hoitaa yhdistyksen hallinnollisia asioita sekä keskittyä itse yhdistyksen perustehtävään.

Kansalaistoimijat ja kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta kiinnostuneet voivat kommentoida ja keskustella tutkimushankkeen esittämistä ehdotuksista 13.8.2020 asti nettisivulla https://kansalaisyhteiskunnan-tila-ja-tulevaisuus.in.howspace.com/ Tulokset luovutetaan valtioneuvoston kanslialle syksyllä. Lisäksi Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet -arviointiin voi antaa ehdotuksia syyskuun alkuun asti.

Nyt on tärkeää, että järjestötoimijat ja kansalaiset hyödyntävät nämä mahdollisuudet esittää näkemyksensä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuden varmistamiseksi!

                                                                                                         

Tiina Sivonen

toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

 

                                                                                                                   

                                                                             

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: