Kurkkaa tutkaan: Keski-Suomi jatkaa vahvalla järjestöpositiivisuudellaan

Toista kertaa kootun Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2020 tulokset on julkaistu. Niiden mukaan Keski-Suomen kunnissa turvataan hyvin järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Vuonna 2020 Järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeviä viranhaltijoita löytyi 22 kunnasta. Kaikki kunnat (23) myönsivät järjestöille yleis- ja/tai kohdeavustuksia ja melkein kaikki (22) myönsivät ainakin joitain tiloja maksutta järjestöjen käyttöön. Suurimmassa osassa (20) kuntia oli tarjolla erilaisia tukipalveluita järjestöille. Nämä tukimuodot saattavat olla hyvinkin merkittäviä järjestöjen toimintaedellytysten kannalta. Esimerkiksi kunnan tarjoama markkinointiapu, esiintymislava tai teltat mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen ja voivat olla rahallisesti isoja panoksia järjestötoimintaan.

Aineistossa oli mukana teemakysymys, jolla selvitettiin korona-ajan vaikutuksia järjestöyhteistyöhön. Korona onkin haastanut sekä järjestöjä että yhteistyötä. Erityisesti kuntien järjestämiä järjestöiltoja sekä kuntien ja järjestöjen yhteistyössä järjestämiä tapahtumia oli jouduttu peruuttamaan tai niitä ei ollut voitu järjestää koko vuotena. Osassa kuntia kaikkia avustuksia ei ollut maksettu, niitä oli jouduttu palauttamaan tai niiden hakuun oli annettu joustoa.

Korona-aika oli haastanut järjestöjen toimintaa ja asettanut niille uudenlaisia vaatimuksia. Suurimmassa osassa kuntia järjestöt olivat joutuneet supistamaan toimintaansa koronan vaikutuksesta. Etenkään pienet järjestöt eivät olleet toteuttaneet toimintaa. Ainakin yhdessä kunnassa oli järjestöjä, jotka olivat päättäneet olla järjestämättä toimintaa keväällä 2021. Tilanne oli myös pakottanut järjestöjä ottamaan haltuun sähköisiä alustoja ja uusia osallistumisen tapoja.

Yhteistyön vahvistamiseksi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry suosittaa vuodelle 2021:

  • Ota järjestöt mukaan kunnan hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöhön.
  • Selvitä yhteistyön tarpeet ja tee hyvät käytännöt näkyväksi.
  • Tue ja mahdollista järjestöjen hallinnollista työtä ja perustoimintaa myös poikkeusoloissa.
Keski-Suomen järjestöpositiivisuus 2020 infograafi

Yhteistyön arvioinnissa ja kehittämisessä oivia apuvälineitä ovat Järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslista ja kehityskeskustelutyökalu.

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen kunnissa. Kuntatutka on koottu ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sitä päivitetään vuosittain. Kuntatutkan 2020 on koonnut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut.

Kuntatutkan tulokset, havaintokartat ja infograafin löydät sivulta www.yhdistystori.fi/kuntatutka

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: