Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan!

Kooltaan olemattoman pieni virus on muistuttanut meitä ihmisiä kohtaamisten ja yhdessä olemisen merkityksestä. Tunne kuulumisesta itselleen tärkeään porukkaan ja toimiminen yhteiseksi hyväksi lisää hyvinvointiamme, luottamusta itseemme, toisiimme sekä yhteiskuntaan. Tänä vuonna 20 vuotta täyttävän Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n toiminnan ajatuksena on, että jokaisella on mahdollisuus kuulua itselleen merkitykselliseen yhteisöön ja osallistua mielekkääseen tekemiseen. KYT on näiden vuosien aikana tukenut yhteisöjä ja yhdistyksiä, jotta ne ovat voineet entistä paremmin edistää yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita ja tuoda hyvää mieltä ja iloa sekä jäsenille että vapaaehtoisille. KYT tarjoaa fyysisiä toimitiloja, henkilökohtaista ohjausta yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisuuden tulla mukaan erilaisiin kehittämishankkeisiin. Kuntien ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen ja vaikuttamistyö yhdessä muiden yhdistysten kanssa tukee myös osaltaan kansalaistoimintaa. Näemme KYTissä, että vahva kansalaisyhteiskunta on luottamuksen ja turvallisuuden perusta.  

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin eri tavoin. Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen työryhmä, joka teki keväällä 2020 esityksiä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseen koronakriisistä poistumisen ja yhteiskunnan jälleenrakentamista aikana, korosti erityisesti jo ennestään heikoilla olevien ihmisryhmien tuen merkitystä. KYTin toiminnan tarkoituksena on erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten olosuhteiden parantaminen. Vuosien aikana on toteutettu useita ihmisten hyvinvointia, työllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistäviä kehittämishankkeita ja -toimintoja yhteistyössä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa. Tälläkin hetkellä toiminnoissamme työskennellään mm. työnhakijoiden ja omaa uraansa suunnittelevien, eri syistä osatyökykyisinä olevien, maahanmuuttajien ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden kanssa. Toiminnan periaatteina on, että osallistuja kokee osallisuutta sekä tuntee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi ja että löydämme hänen kanssaan ratkaisuja sen hetkiseen tilanteeseen. Lisäksi pidämme tärkeänä, että toimintoihimme on helppo tulla mukaan.

KYT juhlii perustamistaan monin eri tavoin vuonna 2021

KYTissä 20 vuoden aikana tehty työ erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden sekä ihmisten kanssa on juhlan arvoista. KYTin perustehtävä on edelleen ajankohtainen ja merkittävä sekä yhteiskunnallisesti että kansalaisen näkökulmasta. Vietämme juhlavuottamme monin eri tavoin ja kutsumme myös sinut mukaan juhliin!

Toiminnanjohtaja Tiina Sivonen

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: