Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

KYTiltä lausunto Liikasen työryhmän raporttiin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta

Viiden ministeriön asettama, Erkki Liikasen johtama työryhmä julkaisi helmikuussa 2021 selvityksensä rahapelituottojen vähenemisen vaikutuksista ja niihin varautumisesta tulevina vuosina.

Työryhmä esitti neljä erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa suomalaiselle rahapelijärjestelmälle. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi vaihtoehdoista lausuntoja liki 60:lta organisaatiolta ajalla 3.-18.3.2021.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ei saanut virallista lausuntopyyntöä. Aiheen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja tulevien ratkaisujen laajojen kansalaisyhteiskunta-vaikutusten vuoksi KYT katsoi aiheelliseksi kuitenkin ottaa osaa keskusteluun, ja toimitti erillisen lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon.

KYT ry näkee mm, että:

  • kansalaisyhteiskunnan autonomian, yhdenvertaisuuden ja elinvoiman takaamiseksi sen riippuvuutta rahoittajan strategisista tavoitteista tulee vähentää.
  • Riippumatta siitä, minkä vaihtoehdon mukaisesti asia etenee, on järjestöjen rahoituksen taso turvattava tänä ja tulevina vuosina. Rahoitusmäärän romahduksella olisi suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.
  • Näin merkittävien uudistusten kohdalla olisi välttämätöntä, että lausuntomahdollisuus annetaan laajasti eri toimijoille ja lausunnon antamiseen varataan mahdollisuuksien mukaan aikaa. On välttämätöntä, että maakunnallista ja paikallista ääntä kuunnellaan.

Lue tästä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n koko lausunto rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksiin (VN/24501/2020-OKM-20):

Lue myös toiminnanjohtajamme 28.2.2021 Tiina Sivosen laatima kooste aiheesta.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

KYT tiedottaa -logo
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallitus on kokouksessaan 23.3.2021 valinnut KYT-järjestöpalveluihin yhteistyön edistämisen osa-alueesta vastaavaksi erityisasiantuntijaksi yhteiskuntatieteiden maisteri, sosionomi (AMK) Anu Hätisen. Erityisasiantuntijan paikka avautui, kun
Lue lisää
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry täyttää 20 vuotta. Tervetuloa starttaamaan juhlavuoden juhlahumu kanssamme Facebook-livessä 25.3.2021 klo 10.15-10.30. Avajais-livessä julkistamme 20-vuotisjuhlarunomme, jonka on kirjoittanut sanataitelija Elina Salminen.
Lue lisää
Keski-Suomen liki 5300 yhdistyksellä on merkittävä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä kuntatasolla. Maaliskuussa 2021 keskisuomalaiset järjestöt ja kuntalaiset haastavat kuntavaaliehdokkaita niistä hyvinvoinnin ja osallisuuden
Lue lisää
Aluekoordinaattori mainoskuva
Maakuntien verkostojärjestöt, joita Keski-Suomessa edustaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, hakevat seitsemää (7) aluekoordinaattoria STEAn rahoittamaan SOSTEn ja maakuntien yhteiseen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuuteen vuosille 2021–2023. Kokonaisuutta koordinoi SOSTE. Hankekokonaisuuden
Lue lisää