Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

KYTiltä kriittinen lausunto yhdistyslain muutoksista ja toimintaryhmälaista

Oikeusministeriö asetti keväällä 2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhteisöllistä kansalaistoimintaa helpottaviksi yhdistyslain muutoksiksi ja muuksi kansalaistoiminnan sääntelyksi. Työryhmän ehdotus julkaistiin helmikuussa 2021. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry on 14.4.2021 antanut oman lausuntonsa työryhmän ehdotukseen.

Työryhmän tavoitteena oli yhteisöllisen kansalaistoiminnan helpottaminen ja toimintamahdollisuuksien hallittu lisääminen. Sen esittämät keskeiset muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat:

  • useiden nykyisin yhdistysten säännöissä määrättävien asioiden siirtämistä suoraan yhdistyslakiin (nk. olettamasäännöksiksi),
  • kevennettyä tilinpitoa pienille yhdistyksille,
  • toimitusjohtaja-toimielimen sallimista,
  • kahden tai useamman yhdistyksen fuusiota,
  • etäosallistumisen helpottamista ja verkkokokouksen sallimista,
  • sekä lisäyksiä lakiin jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusten, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenen esteellisyyden osalta.

Lisäksi työryhmä ehdottaa uutta toimintaryhmä-oikeushenkilöä koskevaa lakia kevyemmän kansalaistoiminnan tarpeisiin.

Lähtöajatus kansalaistoiminnan helpottamisesta on erinomainen ja tarpeellinen. KYT kannattaa mm. etäosallistumisen ja verkkokokoukset mahdollistavia lisäyksiä yhdistyslakiin. Myös kevennetty tilinpito on monien pienten yhteisöjen kannalta tervetullut uudistus, mutta ehdotuksen yhteydessä esitetyt velvoitteet vaikuttavat kohtuuttomilta.

KYTin huoli on, että yhdistyslakiin esitetyt muutokset eivät kokonaisuutena helpottaisi yhdistys- ja kansalaistoimintaa, vaan pääosin lisäisivät yhdistystoiminnan sääntelyä sekä mahdollisesti haastaisivat entisestään erityisesti vapaaehtoisten luottamushenkilöiden saamista mukaan yhdistystoimintaan. Yhdistystoiminnan helpottamista kaipaavat erityisesti pienet, täysin vapaaehtoispohjalta toimivat yhdistykset, joita on viimeisimpien selvitysten mukaan suomalaisista yhdistyksistä lähes 90 % (*.

Esitettyjen olettamasääntöjen (mm. hallituksen koko, tilikausi, kokouskutsun määräaika) vieminen yhdistyslakiin ei näkemyksemme mukaan helpottaisi yhdistystoimintaa, vaan päinvastoin lisäisi sen sääntelyä, yhdistysten hallinnollista taakkaa ja hankaloittaisi sääntöjen tulkintaa erityisesti vapaaehtoisyhdistysten näkökulmasta. Yhdistysrekisterin sääntömallit ja niiden kehittäminen sekä ohjattu rekisteröiminen ovat lakipykäliä luontevampi pohja muutokselle.

Kansalais- ja järjestötoiminnan kehittäminen on KYTin toiminnan keskiössä; neuvomme kooltaan, resursseiltaan ja toimialaltaan monenlaisia yhdistyksiä yhdistyshallintoon liittyvissä asioissa. Lausuntomme pohjaa yli kymmenen vuoden kokemukseemme yhdistystoimijoiden esiin nostamista käytännön kysymyksistä.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan tästä (linkki).

(* Ruuskanen, Petri. Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa –raportin julkistustilaisuus 22.10.2020)

KL

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

KYT tiedottaa -logo.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n hallitus on kokouksessaan 29.8.2022 päättänyt tarkistaa hallinnoimiensa tilojen käytön yleisiä periaatteita ja linjaa seuraavasti: Jokainen KYTin toiminnassa mukana oleva yhdistys
Lue lisää
Miltä näyttää järjestöyhteistyön tila Keski-Suomen hyvinvointialueella tällä hetkellä? Mitä asioita on vielä avoimena? Toiminnanjohtajamme Tiina Sivonen koosti listan järjestöyhteistyön osalta vielä toistaiseksi auki olevista asioista.
Lue lisää
KYTin henkilöstöä valmiina juhlaan
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki eli KYT vietti viime vuonna suurta juhlaa, kun yhdistyksemme täytti 20-vuotta. Sekä yhteisömme arkeen että juhlatunnelmiin, voit palata lukemalla uunituoreen 2021- toimintakertomuksemme.
Lue lisää
Yhtämatkaa-somekampanjan kuvituskuva Uraverkosto KYT
Keskisuomalaiset järjestöt tekevät vaikuttavaa ja merkittävää työtä työllisyyden edistämiseksi. Järjestöt ovat ketteriä matalan kynnyksen toimijoita kulkemaan #yhtämatkaa toimintaan osallistuvien asiakkaiden, työnantajien sekä julkisen sektorin kanssa.
Lue lisää