Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

KYT ja verkostojärjestöt lausuivat järjestöjen valtionavustuskäytännöistä

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry on ottanut muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa kantaa järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista koskeviin ehdotuksiin. Valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen järjestöjaosto on selvittänyt järjestöavustusten nykytilaa. Selvityksen pohjalta Järjestöjaosto on antanut kahdeksan ehdotusta, joita voi kommentoida lausuntopalvelussa 6.8.2021 asti.

Järjestöjaosto ehdottaa muun muassa, että jatkossa kaikessa valtionavustustoiminnassa siirryttäisiin yhtenevään toimintamalliin ja yhteiseen verkkopalveluun, avustuksensaajien vastuullisuutta ja toimintaa arvioitaisiin yhdenmukaisesti ja että yleisavustuksia voitaisiin myöntää järjestöille kaksivuotisina.

KYTin lausunto Järjestöjaoston ehdotuksiin noudattaa maakuntien verkostojärjestöjen yhteisiä näkymyksiä. KYT näkee kokonaisuutena yhdenmukaistamisen, selkiyttämisen ja yhdenvertaisten käytänteiden tavoitteet hyvinä ja kannatettavina. Samalla pidämme tasa-arvoisuuden näkökulmasta oleellisena varmistaa, ettei digitaalisuuden vaatimus syrjäytä joitain toimijoita tai aseta liiallisia ammattimaisuuden vaatimuksia.

Verkostojärjestöjen neuvottelukunta ja KYT pitävät tärkeänä sitä, että muodollisten ja usein myöhäisessä vaiheessa toteutettavien kuulemisten rinnalle kehitetään matalan kynnyksen viestintää ja vuorovaikutusta. Hyvänä pidämme myös sitä, että uusi valtionavustuskäytäntöjen toimintamalli yhdenmukaistaa rahoituskäytäntöjä, kokoaa ne yhteen paikkaan haettavaksi ja tutkittavaksi sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Järjestöillä tulisi olla jatkossa vahvempi rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden tunnistamisessa ja määrittelyssä. On tärkeä myös tunnistaa rahoituksen keskittymisen riski ja huolehtia alueellisen ja maakunnallisen järjestökentän äänen kuulumisesta ja osallisuudesta eri prosesseissa.

Valtionavustustoimintaa kehitettäessä on varmistettava, että maakuntien verkostojärjestöt ja vastaavat toimijat saavat yleisavustuksen toimintansa mahdollistamiseen. Näin luodaan laajemmin toimintaedellytykset alueiden pienillekin toimijoille, jotka tarvitsevat lähellä olevaa tukea ja ohjausta valtionavustusten hakuun.

KYTin sekä muiden lausunnon jättäneiden verkostojärjestöjen kannanotot löytyvät kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta.

KL

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

Iloisia ihmisiä keskustelee pöydän ääressä.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Jyväskylän kaupunki toivottavat tervetulleeksi 7.10.2021 klo 18-19.30 pidettävään järjestöiltaan. Järjestöillassa keskustellaan yhdistysten toiminnasta ja yhteistyöstä kaupungin kanssa. Tapahtuma pidetään Matara-salissa Kansalaistoiminnankeskus
Lue lisää
Mataran lippu salossa
Keväällä 2021 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttamalla pienkeräyksellä tavoiteltiin Kansalaistoiminnankeskus Mataran näkyvyyden ja löydettävyyden parantamista. Saimme kasaan mukavan rahasumman, jolla saimme hankittua Matara-lipun. Kiitos tuhannesti
Lue lisää
Keski-Suomen kansanedustajat Villa Ranan portailla.
Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajat tapasivat Keski-Suomen kansanedustajia maanantaina 16.8.2021 ja keskustelivat keskisuomalaisten järjestöjen toiminnasta ja merkityksestä maakunnan asukkaille sekä järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta. Järjestöjen
Lue lisää
Neljä ihmistä seisoo vierekkäin iloisina ja pitää käsissään kylttejä, joissa KYTin, JAPAn, Jyväskylän ja Yhdistystorin logot
Jyväskylän kaupunki, Yhdistystori.fi ja JAPA ry käynnistävät uuden yhteistyön, joka parantaa Jyväskylän asukas- ja kyläyhdistysten tietojen löydettävyyttä ja tekee yhdistyksille tietojen ilmoittamisesta helpompaa. Jatkossa yhdistysten
Lue lisää