Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

KYT ja verkostojärjestöt lausuivat järjestöjen valtionavustuskäytännöistä

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry on ottanut muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa kantaa järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista koskeviin ehdotuksiin. Valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen järjestöjaosto on selvittänyt järjestöavustusten nykytilaa. Selvityksen pohjalta Järjestöjaosto on antanut kahdeksan ehdotusta, joita voi kommentoida lausuntopalvelussa 6.8.2021 asti.

Järjestöjaosto ehdottaa muun muassa, että jatkossa kaikessa valtionavustustoiminnassa siirryttäisiin yhtenevään toimintamalliin ja yhteiseen verkkopalveluun, avustuksensaajien vastuullisuutta ja toimintaa arvioitaisiin yhdenmukaisesti ja että yleisavustuksia voitaisiin myöntää järjestöille kaksivuotisina.

KYTin lausunto Järjestöjaoston ehdotuksiin noudattaa maakuntien verkostojärjestöjen yhteisiä näkymyksiä. KYT näkee kokonaisuutena yhdenmukaistamisen, selkiyttämisen ja yhdenvertaisten käytänteiden tavoitteet hyvinä ja kannatettavina. Samalla pidämme tasa-arvoisuuden näkökulmasta oleellisena varmistaa, ettei digitaalisuuden vaatimus syrjäytä joitain toimijoita tai aseta liiallisia ammattimaisuuden vaatimuksia.

Verkostojärjestöjen neuvottelukunta ja KYT pitävät tärkeänä sitä, että muodollisten ja usein myöhäisessä vaiheessa toteutettavien kuulemisten rinnalle kehitetään matalan kynnyksen viestintää ja vuorovaikutusta. Hyvänä pidämme myös sitä, että uusi valtionavustuskäytäntöjen toimintamalli yhdenmukaistaa rahoituskäytäntöjä, kokoaa ne yhteen paikkaan haettavaksi ja tutkittavaksi sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Järjestöillä tulisi olla jatkossa vahvempi rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden tunnistamisessa ja määrittelyssä. On tärkeä myös tunnistaa rahoituksen keskittymisen riski ja huolehtia alueellisen ja maakunnallisen järjestökentän äänen kuulumisesta ja osallisuudesta eri prosesseissa.

Valtionavustustoimintaa kehitettäessä on varmistettava, että maakuntien verkostojärjestöt ja vastaavat toimijat saavat yleisavustuksen toimintansa mahdollistamiseen. Näin luodaan laajemmin toimintaedellytykset alueiden pienillekin toimijoille, jotka tarvitsevat lähellä olevaa tukea ja ohjausta valtionavustusten hakuun.

KYTin sekä muiden lausunnon jättäneiden verkostojärjestöjen kannanotot löytyvät kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta.

KL

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

KYTin henkilöstöä valmiina juhlaan
Oletko sinä etsimämme henkilö tai tiedätkö erinomaisen ehdokkaan? Ehdota meille uutta puheenjohtajaa! Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Marja-Leena Saarinen on ilmoittanut väistyvänsä tehtävästä kaksivuotisen
Lue lisää
avustusinfo jyväskylän yhdistyksille
Jyväskylän kaupungin eri toimialojen avustuksia esitellään 28.9. klo 17-19 järjestettävässä avustusinfossa, johon voi osallistua Kansalaistoiminnankeskus Matarassa tai etäyhteydellä Teams-sovelluksen kautta. Yhdistyksille, seuroille, järjestöille ja muille
Lue lisää
Iloisia ihmisiä keskustelee pöydän ääressä.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Jyväskylän kaupunki toivottavat tervetulleeksi 7.10.2021 klo 18-19.30 pidettävään järjestöiltaan. Järjestöillassa keskustellaan yhdistysten toiminnasta ja yhteistyöstä kaupungin kanssa. Tapahtuma pidetään Matara-salissa Kansalaistoiminnankeskus
Lue lisää
Mataran lippu salossa
Keväällä 2021 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttamalla pienkeräyksellä tavoiteltiin Kansalaistoiminnankeskus Mataran näkyvyyden ja löydettävyyden parantamista. Saimme kasaan mukavan rahasumman, jolla saimme hankittua Matara-lipun. Kiitos tuhannesti
Lue lisää