Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Keskisuomalaisten järjestöjen vetoomus kansanedustajille: järjestöjen työn edellytykset turvattava kestävällä rahoitusratkaisulla

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajat tapasivat Keski-Suomen kansanedustajia maanantaina 16.8.2021 ja keskustelivat keskisuomalaisten järjestöjen toiminnasta ja merkityksestä maakunnan asukkaille sekä järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta.

Järjestöjen rahoitus on esillä valtion budjettiriihessä. Ratkaisuilla on kauaskantoiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja suomalaiseen kansalaistoimintaan, myös Keski-Suomen kunnissa. Tapaamisessa olivat mukana kansanedustajat Bella Forsgrén (vihr.), Joonas Könttä (kesk.), Riitta Mäkinen (sd.), Piritta Rantanen (sd.) ja Sinuhe Wallinheimo (kok.). Järjestöjen työstä, osaamisesta ja tuloksista heille kertoivat kumppanuuspöydän puheenjohtaja Petri Lehtoranta sekä sen eri järjestötoimialojen edustajat Katariina Luoto, Susanna Huovinen ja Riina Kylmälahti.

Järjestöt kiittivät kansanedustajia siitä, että järjestörahoituksen ei ole annettu romahtaa, vaikka rahapelitoiminnan tuotot ovat merkittävästi vähentyneet. Järjestöedustajat vetosivat kansanedustajiin, että järjestöjen laaja-alainen työ ja sen merkitys kansalaisille ymmärretään jatkossakin ja työn taloudellisista edellytyksistä huolehditaan. – Suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa menettää järjestöjen toteuttamaa kansalaisten auttamista ja niihin vuosikymmenten aikana kertynyttä osaamista, järjestöt totesivat.

Järjestöjen toive kansanedustajille oli, että rahapelitoiminnan tuottojen siirtoa valtion budjettiin harkitaan tarkkaan. – Varmasti kaikkien toive on se, että järjestöjen rahoituksesta saadaan pitkäjänteistä. Siirto valtion budjettiin ei ole yksinkertainen ratkaisu, ja sen riskinä nähdään järjestöjen autonomian heikentyminen. Haluamme jatkossakin olla auttamassa myös heitä, joiden tukeminen ei saavuta suuria kansanjoukkoja puolelleen, ja vastata ketterästi tarpeisiin, joita julkinen taho ei aina voi edes tunnistaa tai havaita, järjestöt totesivat.

Järjestöjen tulevaisuuteen luovat epävarmuutta mm. rahapelituottojen väheneminen ja epävarmuus tulevasta rahoitusmallista. Myös järjestöt ovat joutuneet koronan kanssa lujille. Nekin ovat kamppailleet muuttuvien koronarajoitusten ja toimintamahdollisuuksien kaventumisen kanssa. Samalla niiden kohtaamat avuntarpeet ja työmäärä ovat monin paikoin merkittävästi lisääntyneet.

Ajankohtaisena näkökulmana järjestöjen edustajat muistuttivat tarpeesta kiinnittää järjestöjen tekemä työ uusien hyvinvointialueiden valmisteluun. Keski-Suomessa tähän onkin erinomaiset lähtökohdat ja vankkoja yhteistyörakenteita. Monen yhdistyksen ja järjestön työ linkittyy tavalla tai toisella kansalaisten hyvinvointiin. On varmistettava, etteivät järjestöt jäävät peruskuntien ja hyvinvointialueen välimaastoon ilman selkeää roolia ja tukea.

Kansanedustajat kiittivät hyvästä keskustelusta, ja pitivät tapaamista tarpeellisena. Kaikkien yhteinen näkemys oli, että järjestöjen toiminta on tärkeää ja edellytykset toiminnan jatkumiselle pitää tulevaisuudessakin turvata riittävällä tavalla.

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kutsuu keskisuomalaisia järjestöjä mukaan kertomaan työnsä merkityksestä asukkaille, sekä erityisesti maakuntamme ja kuntiemme päättäjille. Tule mukaan jakamalla somessa tunnisteella #järjestöilläonväliä tai viestimällä suoraan päättäjille.

Lisätietoja Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän edustajilta:

Petri Lehtoranta, kumppanuuspöydän puheenjohtaja, liikuntaseurat, Keski-Suomen Liikunta ry, petri.lehtoranta@kesli.fi

Katariina Luoto, yhteistoimintajärjestöt, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, katariina.luoto@kyt.fi

Susanna Huovinen, lapsi- ja perhejärjestöt sekä kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyö, Keski-Suomen ensi- ja turvakodit ry, susanna.huovinen@ksetu.fi

Riina Kylmälahti, kulttuurijärjestöt, Suomen Nuorisoseurat ry, riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi

Kuvassa vasemmalta: Riina Kylmälahti, Katariina Luoto, Piritta Rantanen, Susanna Huovinen, Joonas Könttä, Bella Forsgren, Petri Lehtoranta, Riitta Mäkinen ja Sinuhe Wallinheimo. Kuvaaja Anna Kylmälä.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

KYT tiedottaa -logo.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n hallitus on kokouksessaan 29.8.2022 päättänyt tarkistaa hallinnoimiensa tilojen käytön yleisiä periaatteita ja linjaa seuraavasti: Jokainen KYTin toiminnassa mukana oleva yhdistys
Lue lisää
Miltä näyttää järjestöyhteistyön tila Keski-Suomen hyvinvointialueella tällä hetkellä? Mitä asioita on vielä avoimena? Toiminnanjohtajamme Tiina Sivonen koosti listan järjestöyhteistyön osalta vielä toistaiseksi auki olevista asioista.
Lue lisää
KYTin henkilöstöä valmiina juhlaan
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki eli KYT vietti viime vuonna suurta juhlaa, kun yhdistyksemme täytti 20-vuotta. Sekä yhteisömme arkeen että juhlatunnelmiin, voit palata lukemalla uunituoreen 2021- toimintakertomuksemme.
Lue lisää
Yhtämatkaa-somekampanjan kuvituskuva Uraverkosto KYT
Keskisuomalaiset järjestöt tekevät vaikuttavaa ja merkittävää työtä työllisyyden edistämiseksi. Järjestöt ovat ketteriä matalan kynnyksen toimijoita kulkemaan #yhtämatkaa toimintaan osallistuvien asiakkaiden, työnantajien sekä julkisen sektorin kanssa.
Lue lisää