KYT ry ja PYR ry hakevat kahta uraohjaajaa

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry ja Paremmin Yhdessä ry (PYR) hakevat kahta uraohjaajaa Työtä etsimässä -hankkeeseen ajalle 1.1. – 31.12.2022.

Työtä etsimässä -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomessa, ensisijaisesti Jyväskylässä asuvien työttömien tai koulutuksista valmistumassa olevien maahan muuttaneiden työllistymistä. Hankkeessa järjestetään asiakkaille räätälöityä henkilökohtaista uraohjausta ja uravalmennusta ryhmissä sekä tehdään yhteistyötä toisten työllisyys- ja maahanmuuttajatoimijoiden, oppilaitosten sekä työnantajien kanssa.

Hankkeessa työskentelee työparina kaksi uraohjaajaa, joista toinen on PYR ry:n ja toinen KYT ry:n työntekijä. Haastattelujen pohjalta etsitään hakijoista sopivat työntekijät molempiin työyhteisöihin. Voit halutessasi mainita hakemuksessa yhdistyksen, johon haluat ensisijaisesti työllistyä. Työntekijöiden valinta on ehdollinen, kunnes hankkeen rahoitus vahvistuu.

Uraohjaajien tehtävät

• maahanmuuttaja-asiakkaiden henkilökohtainen uraohjaus, johon sisältyy mm. asiakkaan ohjaus ja motivointi työllisyyspolun suunnittelussa ja työnhaun prosessissa
• hankkeen tiedonkeruuseen, raportointiin ja viestintään liittyvät tehtävät toisen uravalmentaja kanssa sovitusti jaettuna
• verkosto- ja yhteistyö
• hankkeessa tehtävä kehittämistyö (työllistymismalli, maahan muuttaneiden työllistymistä tukeva yhteistyö)
• KYTin uraohjaajan tehtäviin kuuluu myös yritysyhteistyö sekä osallistuminen uravalmennusryhmien suunnitteluun ja toteuttamiseen
• PYRin uraohjaaja vastaa lisäksi hankkeen uravalmennusryhmien järjestämisestä sekä maahanmuuttaja-asiakkaille suunnatun viestinnän kehittämisestä

Odotamme sinulta

• soveltuvaa koulutusta
• aiempaa työkokemusta uraohjauksesta tai maahan muuttaneiden ohjaamisesta
• työllistymispalveluiden, alueen työllistymistä edistävien toimijoiden, työmarkkinoiden ja työnantajien tuntemusta
• hyviä verkostotyöskentelyn sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• kokemusta hankehallinnoinnista
• monipuolisia ongelmanratkaisu- ja tiedonhakutaitoja sekä kehittävää työotetta
• kokemusta viestintätehtävistä sekä
• ryhmien valmentamisen ja yksilöohjauksen osaamista.

Tehtävissä eduksi ovat myös sujuva englannin kielen taito, muiden kielten osaaminen, kulttuurien tuntemus sekä työnhaun digitaitojen vahva osaaminen.

Työtä etsimässä -hanke käynnistyy 1.1.2022, mikäli hankerahoittaja, Keski-Suomen TE- toimisto, hyväksyy Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n työllisyyspoliittisen hankehakemuksen. Hanketta rahoittaa myös Jyväskylän kaupunki. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi, johon rahoitus haetaan kuitenkin vuodeksi kerrallaan.

Hae uraohjaajaksi 30.11.2021 mennessä. Työhaastattelut järjestetään 9.12. klo 8-13 sekä 13.12. klo 8-12.
Lähetä hakemuksesi ja CV:si 30.11.2021 mennessä osoitteeseen: tiina.sivonen@kyt.fi. Otsikkokenttään: Uraohjaaja/Työtä etsimässä -hanke.

Lisätietoja: Tiina Sivonen tiina.sivonen@kyt.fi tai puhelimitse 26.11.2021 klo 12–13, p. 0400 365760.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: