Uraverkosto: Uraohjaaja sekä Uraohjaaja/hankepäällikkö haussa

Haluatko auttaa ihmisiä tunnistamaan vahvuuksiaan ja työllistymään itselleen sopivaan paikkaan? Onko verkkoympäristö sinulle luonteva paikka toimia? Uraverkostoon haetaan kahta hanketyöntekijää, uraohjaajaa sekä uraohjaaja/hankepäällikköä, joiden tulee olla ajan tasalla tämänhetkisistä työelämän muutoksista, modernista työnhausta sekä Keski-Suomen työllisyyskentästä ja sen toimijoista.

Uraverkosto -hankkeessa muovaillaan työelämästä omannäköistä ryhmämuotoisen valmennuksen keinoin työelämän muovailustudiossa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan henkilökohtaista ohjausta työnhaun asiakirjojen viimeistelyyn sekä webinaareja ja tapahtumia, joiden avulla autetaan työttömiä työnhakijoita pääsemään eteenpäin urapolullaan. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uraohjauksessa olevien työnhakijoiden käsitystä omasta osaamisestaan sekä auttaa tavoitteen kirkastamisessa ja sanoittamisessa, sekä itselle, että työnantajille.

Hanke tekee yhteistyötä muiden Jyväskylän ja Keski-Suomen seudun työllisyystoimijoiden kanssa sekä tarjoaa säännöllisesti kokoontuvan alustan Jyväskylän typo-hankkeiden parissa työskentelevien yhteiselle keskustelulle ja oppimiselle.

Uraverkosto- hanke käynnistyy 1.1.2022, mikäli hankerahoittaja, Keski-Suomen TE- toimisto, hyväksyy Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n laatiman hakemuksen typohanketoiminnasta. Hanketta rahoittaa myös Jyväskylän kaupunki. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi, johon rahoitus haetaan kuitenkin vuodeksi kerrallaan.

Uraohjaajan tehtäviin kuuluu:

 • Työelämän muovailustudion suunnittelu ja käytännön valmennustoiminta.
 • Työnhaun asiakirjojen kommentointi ja ohjaustyö työnhaun kysymyksissä.
 • Webinaarien ja tapahtumien suunnittelu sekä toteutus.
 • Erilaiset viestinnän tehtävät.
 • Verkostoyhteistyöhön osallistuminen.

Uraohjaajan/Hankepäällikön tehtäviin kuuluu:

 • Edellä mainitut tehtävät yhteistyössä hankkeen uraohjaajan kanssa
 • Hankkeen toiminnan kokonaisuudesta vastaaminen sekä hankeraportointi rahoittajille
 • Esihenkilönä toimiminen
 • Hankkeen talouden seuranta
 • Verkostoyhteistyön koordinointi
 • Hankkeen viestinnän suunnittelu ja toteutus

Mitä toivomme sinulta?

Omaat kokemusta työllistämisestä ja uraohjaamisesta ja sinulla on työhön sopiva korkeakoulututkinto. Osaat auttaa työnhakijoita tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan, muotoilemaan myyviä työhakudokumentteja ja näkemään uusia mahdollisuuksia työllistyä. Sinulla on ymmärrystä työllistämisen parissa olevista toimijoista. Työskentelyotteesi on kehittävä ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot, joiden avulla osaat luoda luottamuksellisia suhteita asiakkaisiin. Omaat hyvät yhteistyö- ja verkostoitumistaidot sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa toimimiseen ja viestit sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti niin perinteisin keinoin, kuin myös somessa. Ohjaus tapahtuu osittain verkkoympäristössä, joten tunnet Teamsin ja Zoomin kuin omat taskusi. Arvostamme myös koulutus-, valmennus- ja kehittämiskokemusta sekä kokemusta projektityöskentelystä.

Hankepäällikön tehtävää hakevilta toivomme lisäksi kokemusta esimiestyöstä sekä hankehallinnosta ja -raportoinnista. Järjestökentän tuntemus on tehtävässä eduksi.

Tarjoamme itsenäisen ja antoisan tehtävän asiakkaiden sekä työelämän ja työnhaun kysymysten parissa. Meillä on ihmisläheinen työyhteisö, jossa saat tiimin ja verkoston tuen työllesi sekä mahdollisuuden vaikuttaa omaan työskentelytapaasi. Uraverkoston työntekijät ovat osa Kansalaistoiminnankeskus Mataran ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n työyhteisöä. KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja kanssalaisuudelle. Yhdistys ylläpitää kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja, järjestää koulutusta, antaa neuvontaa ja ohjausta sekä toimii aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä.

Työ alkaa 1.1.2022. mikäli rahoittaja hyväksyy hankesuunnitelman ja hankkeen toiminta päästään aloittamaan hankesuunnitelman mukaisesti.

Hakemukset

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si 30.11.2021 mennessä osoitteeseen: tiina.sivonen@kyt.fi. Ilmoita selkeästi, kumpaa tehtävää haet. Otsikkokenttään: Uraohjaaja/Uraverkosto tai Hankepäällikkö/Uraverkosto.

Työhaastattelut järjestetään Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 9.12. klo 8-13 sekä 13.12. klo 8-12.

Lisätietoja:
Tiina Sivonen p. 0400 365760, tiina.sivonen@kyt.fi 26.11.2021 klo 12-13.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: