Järjestöjen ja sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyön vinkkilista on julkaistu

Uunituore yhteistyön vinkkilista auttaa järjestöjä ja sosiaali- ja terveyskeskuksia käynnistämään ja vahvistamaan yhteistyötään. Idea vinkkilistaan syntyi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä.

Ammattilaisilta ja järjestöiltä on noussut esiin toive käytännöllisistä ohjeista ja tukimateriaaleista, joilla luoda yhteistä kieltä ja ymmärrystä ammattilaisten, järjestöjen ja vapaaehtoisten välille. Yhteistyön vinkkilistalla haluttiin vastata erityisesti tähän tarpeeseen. Listan avulla voidaan luoda pelisäännöt yhteistyölle. ”Selkeät pelisäännöt varmistavat, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan yhteistyöhön, tieto kulkee ja toiminta palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia.”, valottaa kehittämispäällikkö Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä.

Toimivan yhteistyön kannalta on olennaista, että sotekeskuksissa on selkeästi määritelty järjestöyhteistyön yhdyshenkilö(t) sekä käytännöt, miten järjestöt voivat käyttää sotekeskuksen tiloja. Lisäksi on tärkeää, että osapuolet tietävät, miten yhteistyötä kehitetään ja että pelisääntöihin voidaan palata esimerkiksi kerran vuodessa järjestettävässä yhteistyötapaamisessa. Listalla olevien asioiden lisäksi on hyvä huomioida paikalliset yhteistyöhön vaikuttavat asiat ja sopia myös tarpeen tullen muistakin teemoista.

”Sujuva paikallinen vuoropuhelu on tärkeä osa toimivaa yhteistyötä. Yhteisiä periaatteita yhteistyöstä voidaan, ja kannattaa, laatia maakunnallisesti, mutta on tärkeä myös miettiä, miten niitä sovelletaan paikallisesti – tämän keskustelun pohjana kannattaa käyttää esimerkiksi tätä listaa.”, vinkkaa projektipäällikkö Arto Lampila Keski-Suomen soteuudistuksesta.

Vinkkilista on saatavilla verkossa: www.kyt.fi/toimintamallit

Lisätiedot: erityisasiantuntija Anu Hätinen / KYT ry, p. 050 599 6293 ja anu.hatinen@kyt.fi

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: