Kurkkaa tutkaan: Keski-Suomi porskuttaa järjestöpositiivisuudellaan

Kolmatta kertaa kootun Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2021 tulokset on julkaistu. Niiden mukaan järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeviä viranhaltijoita on nyt kaikissa Keski-Suomen kunnissa. ”Tämä on merkittävin muutos vuoden takaiseen tilanteeseen. Lisäksi niiden kuntien määrä, joissa on virallisesti nimetty järjestöyhdyshenkilö, on kasvanut yhdellä.” iloitsee kuntatutkan koonnista vastaava erityisasiantuntija Anu Hätinen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä.

Kuntien tuki paikallisille yhdistyksille on säilynyt ennallaan. Avustuksiin ja järjestöille tarjottaviin tiloihin ei ole tullut muutoksia suhteessa viime vuoteen. Myös muiden tukipalveluiden taso on säilynyt pääsääntöisesti samana. Yhteistyörakenteissa ja strategisessa yhteiskehittämisessä sen sijaan on vielä vahvistettavaa. Vain reilu puolet Keski-Suomen kunnista järjestää kaikille järjestöille avoimia tapaamisia. Sama tilanne on myös järjestöjen osallistamisessa hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöhön.

Yhteistyötä kannattaakin lähteä kehittämään yhteistyörakenteiden ja käytäntöjen avulla. Yksi hyvä tapa on järjestää kaikille järjestöille avoin tapaaminen vähintään kerran vuodessa. Tähän tapaamiseen kannattaa kutsua päättäjät mukaan. ”Erityisen tärkeää vuonna 2022 on käydä järjestöjen kanssa keskustelua tulevan hyvinvointialueen vaikutuksista yhteistyöhön. ” korostaa Hätinen.

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen kunnissa. Kuntatutka on koottu ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sitä päivittää vuosittain Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut.

Kuntatutkan tulokset, havaintokartat ja infograafin löydät sivulta www.yhdistystori.fi/kuntatutka

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: