OTTO -hankkeen ystäviä, osa 1. – Mitä Matara tarjoaa osatyökyisille?

KYTin Osaamisella järjestöihin -hanke eli OTTO haastatteli osallisuusviikon kunniaksi Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteisökoordinaattori Sari Naappia. Kyselimme Sarilta, millaisia osallisuuden, vapaaehtoistyön ja työllistymisen mahdollisuuksia Matara tarjoaa Ottolaisille ja muille osatyökykyisille. OTTO-hankkeen ryhmätila eli Oton vintti sijaitsee Mataralla. Juttu aloittaa OTTO-blogin haastattelusarjan. Julkaisemme kevään aikana myös muita mielenkiintoisia haastatteluja hankkeen yhteistyökumppaneista. Kenen ajatuksia sinä haluaisit kuulla?

Haastattelussa Sari Naappi, Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteisökoordinaattori

Millainen paikka Matara on?

Matara on kynnyksetön kohtaamispaikka, jossa lukuisat yhteisöt kohtaavat, järjestävät toimintaa ja tapahtumia. Matara on perustettu vuonna 2012. Saman katon alla työskentelee useita pieniä organisaatioita ja kaikki nämä muodostavat yhden suuren kokonaisuuden; Mataran työyhteisön.

Mataran tavoitteena on ihmisten hyvinvointia edistävän yhdistys-, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen ja vahvistaminen Jyväskylässä, osallisuuden ja toiminnan paikkojen ja tilojen avulla.

Matara on tiloja, toimintaa ja tapahtumia sekä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja iloa. Näitä kaikkia tarvitaan toiminnan pyörittämiseen ja sen kehittämiseen.

Mikä järjestö on Mataran taustalla? 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hallinnoi Kansalaistoiminnankeskus Mataraa.

Millaista osallisuutta Matara tarjoaa kaupunkilaisille? 

Matara tarjoaa laajat osallisuuden ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet. Mataran aulassa on kohtaamispaikka, jossa voit käydä lukemassa päivän lehden, käyttämässä tietokonetta, mittaamassa verenpainetta sekä keskustelemassa kohtaamisten pöydässä ja pelaamassa lautapelejä ja osallistumassa Matarassa järjestettäviin tilaisuuksiin. Matara itse järjestää säännöllistä toimintaa ja tapahtumia (katso alla kuva) sekä Matarassa järjestää myös monet muut järjestöt erilaisia vertaisryhmiä, koulutuksia, tilaisuuksia, tapahtumia, joihin pääsee osalliseksi.

Voiko Mataraan tulla vapaaehtoiseksi? 

Mataran vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Niina Kankare-Anttilaan tai osallistumalla Sinustako Mataran vapaaehtoinen -infoon.

Mataran vapaaehtoistehtävät räätälöidään yksilöllisesti ja tehtävät voivat olla säännöllisesti tapahtuvaa, tarpeen mukaan kutsuttavaa tai kertaluontoisesti sitouttavaa toimintaa.  Vapaaehtoistehtävät voivat olla esimerkiksi: tapahtumissa avustamista (mm. tilojen järjestely, kahvitukset, leipominen, äänentoisto), ohjaustoimintaa (mm. askartelut, työpajat, vertaistukiryhmä), taukojumpan vetämistä, kävelylenkit, someagenttina olemista tai muuta virtuaalisen toiminnan tekemistä (mm. visailut) tai tulemalla keskustelemaan kohtaamispaikkaan tulevien ihmisten kanssa. Ennen kaikkea olemme kiinnostuneita jokaisen omasta ideasta ja jokaisen erityistaidosta, jota haluaa tulla jakamaan ja ohjaamaan muille. Matarassa halutaan, että jokainen meistä löytää itselleen arkeen sisältöä ja mukavaa tekemistä, jossa viihtyy. Tämä lisää hyvinvointia meille jokaiselle.

Miten vapaaehtoisen omat taidot ja mahdolliset haasteet esim. osatyökykyisyys huomioidaan tehtävissä? 

Jokainen vapaaehtoinen haastatellaan ja kun löydetään sopiva vapaaehtoistehtävä tehdään tästä vapaaehtoissopimus. Vapaaehtoinen on vakuutettu tämän sopimuksen myötä silloin, kun suorittaa sovittua vapaaehtoistyötä.

Haastattelussa mietitään juurikin jokaisen ihmisen vahvuuksia ja taitoja, ja sitä miten ja missä vapaaehtoistehtävässä niitä voisi hyödyntää. Myös osatyökykyisyys ja mahdollisuus sitoutua vapaaehtoistehtäviin huomioidaan. Tehtävät ovat siis jokaisella yksilöllisiä ja räätälöityjä jokaisen omien voimavarojen mukaan.

Onko Mataraan mahdollista työllistyä osatyökykyisenä? Ja jos on, niin millaiselle osaamiselle on Matarassa tarvetta?

Mataran toiminnan alusta saakka täällä on työskennellyt monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä. Mataraan on voinut työllistyä avotyötoiminnan kautta, kuntouttavalla työtoiminnalla, työkokeilulla, työharjoittelulla sekä eläkeliittojen kautta. Lisäksi Matarassa on palkkatukipaikkoja ja osa työntekijöistä työskentelee hankkeissa tai toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla.

Osatyökykyisyys otetaan huomioon työtehtävissä muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Työtehtäviä on muokattu yksilöllisesti työntekijän mukaan
  • tarvittaessa on hankittu erilaisia apuvälineitä (sähköpöytä, erilaisia tuoleja, hiirimattoa, siivousvälineitä, jotka helpottaa työntekoa esim. jatkovarsi)
  • ohjausta annetaan tarvittaessa kokoajan
  • pidetään tukikeskusteluja tukemaan omaa osaamista
  • osatyökykyisellä on samat osallistumismahdollisuudet kuin muilla kaikille Matarassa järjestettäviin koulutuksiin (esim. excel-koulutus)

Osaajia tarvitaan muun muassa aulapalveluun ja Mataran siistijöiden tiimiin.

Muuta kerrottavaa Ottolaisille tai Oton blogin lukijoille? 

Matara on kaikille avoin kohtaamispaikka ja olemme syrjinnästä vapaa-alue.

Mataran toimintaan mukaan tuleminen joko vapaaehtoisena, osatyökykyisenä työntekijänä tai vapaana kansalaisena, mahdollistaa erilaisia tekemisen paikkoja ja mahdollisuuden kuulua joukkoon ja olla osallisena Mataran toiminnassa. Toivon jokaiselle rohkeutta uskaltaa kokeilla uusia asioita ja löytää omia erityistaitoja ja sitä kautta mahdollistaa oman osaamisen jakamista muille. Yhdessä tekemällä oppii ja yhdessä tekeminen on hauskaa.

On ollut hienoa olla mukana seuraamassa OTTO-hankkeen toimintaa ja on ollut kiva nähdä ottolaisia osallistumassa Mataran toimintaan. Tervetuloa myös jatkossa!

Sari Naappi, Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteisökoordinaattori

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: