Keski-Suomen työllisyyspoliittisen yhteistyöryhmän lausunto palkkatuki-uudistukseen

KYT ry on yhdessä Keski-Suomen työllisyyspoliittisen yhteistyöryhmän kanssa antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta. Kyseessä on siis palkkatukea koskeva uudistus.

Lausunnossamme otetaan kantaa muun muassa palkkatuen kohderyhmän määrittelyyn, palkkatuen kestoon eri tilanteissa ja palkkatukeen oppisopimuskoulutuksessa.

Lausunto on luettavissa TÄSTÄ LINKISTÄ

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: