PAIKKOjärjestelmä uusiutuu

Summary

Omat oppimisympäristöt -palvelu vähentää oppimisympäristön raportointiin liittyviä virhemahdollisuuksia
ja helpottaa oppimisympäristöraporttien laatimista ja julkaisua.

16.8. otetaan käyttöön uusi ”Omat oppimisympäristöt” palvelu.
Sen sijaan, että omat oppimisen mahdollisuudet kirjattaisiin erilliseen
word-dokumenttiin, voidaan oppimisympäristön tiedot kirjata nyt selaimessa
oppimisympäristöraporttipohjaan.

Järjestelmä vähentää oppimisympäristön raportointiin liittyviä virhemahdollisuuksia
ja helpottaa oppimisympäristöraporttien laatimista ja julkaisua. Jokainen rekisteröitynyt
käyttäjä voi käynnistää oman yksikkönsä raportin laatimisen ja päivittämisen. Tietojen
kopiointiin ja tiedostomuotoihin liittyvät virhemahdollisuudet vähenevät ja raporttien
julkaisemislupa voidaan antaa suoraan järjestelmässä. Muutokset nopeuttavat raportin
julkaisemista.

Opinnollistamisen käytäntöjen kehittäminen helpottaa entisestään oppimisympäristöjen
dokumentointia. Ensimmäisessä vaiheessa raporttipohja on käytössä 1.8. voimaan tulevissa tutkinnoissa,
joissa otetaan käyttöön uudet yhtenäiset arviointikriteerit.

Paikko.fi -verkkosivut.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: