Yhteistyöllä kohti hyvinvointialuetta

Kuluvan syksyn aikana KYT-järjestöpalvelut on saanut ollut mukana Jämsässä ja Laukaassa keskustelemassa järjestöjen kanssa heidän odotuksistaan ja huolistaan liittyen tulevan hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Järjestöt ovat näissä illoissa pohtineet myös millaisia mahdollisuuksia muutos saattaa tuoda tai mitä onnistunut yhteistyö edellyttää. Tilaisuudet ovat poikineet tärkeitä viestejä niin kunnille ja hyvinvointialueelle kuin myös järjestökentälle.

Odotukset ja huolet tuntuivat olevan kummallakin paikkakunnalla samansuuntaisia. Ne liittyivät erityisesti viestintään, järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä yhteistyön rakenteisiin ja käytäntöihin. Järjestöt toivoivat mm. ajantasaista ja käytännönläheistä viestintää, selkeitä yhteyshenkilöitä ja sujuvaa tilojen käyttöä. Huolina nostettiin esiin esimerkiksi se, että mitä jos olemassa olevat yhteistyökuviot kuihtuvat, paikallisuus häviää ja huomioidaanko kaikkia järjestöjä tasapuolisesti.

Jämsän järjestöillassa pohdittiin myös yhteistyön onnistumisen edellytyksiä. Näitä ovat erityisesti avoin, säännöllinen vuorovaikutus ja keskustelu, yhdessä sovitut yhteistyön periaatteet, selkeä viestintä sekä järjestöjen rahoituksen turvaaminen.

Laukaassa muutoksen mahdollisuuksina nähtiin mm. uusi kulttuuri, joka voi tuoda mukanaan uusia yhteistyömuotoja ja oivalluksia, hyvien käytäntöjen leviäminen koko alueelle sekä mahdollisuus yhdistää resursseja ja verkostoitua laajemmin. Laukaan Viestintäpäällikkö Heli Peltola on koonnut Laukaan järjestökentän viestejä heidän kotisivuillaan julkaistuun uutiseen Järjestöjen yhteistyöillassa 12.10. aiheena hyvinvointialueuudistus.

Jämsän ja Laukaan järjestöillat ovat olleet tarpeellinen avaus vuoropuhelun käynnistämiseen kuntakohtaisesti, ja yhteisiä keskusteluja on tarpeen käydä maakuntamme kunnissa jatkossakin. Yhteistyön luomiselle, kehittämiselle ja vahvistamiselle meillä on jo hyviä eväitä: mahdollistetaan avoin, säännöllinen keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä sekä hyödynnetään jo olemassa olevia käytäntöjä, verkostoja ja rakenteita. KYT-järjestöpalvelut tarjoaa omalta osaltaan tukea ja vinkkejä järjestöyhteistyön kehittämiseen. 

Jämsän ja Laukaan järjestöillat järjestettiin kuntien, hyvinvointialueen ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:nyhteistyönä. Laukaassa yhteistyössä oli mukana myös Keski-Suomen seututerveyskeskus.

Anu Hätinen, erityisasiantuntija, KYT-järjestöpalvelut

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: