Osaamisella järjestöihin -hankkeelle jatkoaikaa

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ESR-rahoitteinen Osaamisella järjestöihin -hanke eli OTTO on saanut 6 kuukauden jatkoajan. Hankkeen toiminta ja kehittämistyö jatkuu uuden päätöksen myötä elokuun 2023 loppuun saakka. Ilman jatkorahoitusta hankkeen toiminta olisi päättynyt helmikuun lopussa.

Osaamisella järjestöihin -hankkeessa kehitetään toimintaa Jyväskylässä asuville työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville, jotka tuntevat itsensä osatyökykyisiksi. Toiminnan tarkoituksena on muun muassa lisätä asiakkaiden työkykyä, virkeyttä ja osallisuutta, auttaa asiakkaita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan sekä tutustuttaa heitä järjestöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin, työpaikkoihin ja vapaaehtoistehtäviin.

Jatkoajalla hankkeessa tullaan muun muassa korostamaan liikunnan, hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen merkitystä kohderyhmän fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn vahvistamisessa. Osallistujia opastetaan esimerkiksi hyödyntämään Jyväskylän kaupungin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluita ja -paikkoja.

Järjestöyhteistyöhön pyritään saamaan mukaan myös ilta-aikaan eli klo 16 jälkeen toimivia yhdistyksiä. Näitä ovat muun muassa monet kulttuuri-, harrastus- ja liikuntajärjestöt. Nyt asiakkaille pystytään tarjoamaan ryhmätoimintaa myöhempään aikaan sekä mahdollisuus tutustua edellä mainittujen järjestöjen toimintaan.

Jatkoajalla pyritään myös kehittämään uusia muotoja asiakkaiden ohjaamiseksi harjoittelujaksoille järjestöjen työ- ja vapaaehtoistehtävien pariin. Suunnitelmissa on kehittää 2-3-päivän mittaisia ”JTET- Järjestöjen työelämään tutustuminen” -jaksoja, joissa asiakkaat pääsevät kokeilemaan käytännön työtehtäviä ja näyttämään omaa osaamistaan heitä kiinnostavassa yhdistyksessä.

Hankkeen asiakkaaksi tai yhteistyöjärjestöksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin:

Eija Lappi, projektipäällikkö, puh. 040 015 1258, eija.lappi@kyt.fi tai Sirpa Pekkarinen, hankekehittäjä,
puh. 044 710 9654, sirpa.pekkarinen@kyt.fi

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: