Hyvinvointialueen järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä nimetty

Keski-Suomen hyvinvointialue tiedotti 26.4.2022 sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmän työn käynnistymisestä vuodelle 2022. Uuden, laaja-alaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda järjestöjen ja seurakuntien näkökulmaa ja osaamista valmistelun keskeisiin teemoihin kuten hyvinvointialueen strategiaan, yhtenäisten toimintamallien valmisteluun, avustuksiin ja hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja osallisuuden rakenteisiin. Työ asiantuntijaryhmän perustamiseksi käynnistyi…

Lue lisää

#katonyt 5.5.22 tuo tutkijat, järjestöt ja kansalaisaktiivit yhteen

Kuka käyttää valtaa kansalaistoiminnassa? Tarvitseeko aito kansalaistoiminta johtajia? Onko kansalaisten äänellä valtaa päätöksenteossa ja julkishallinnossa? Näihin ajankohtaisiin kysymyksiin pureudutaan valtakunnallisessa Kansalaistoiminta.NYT -kehittämis- ja tutkimuspäivässä 5.5.2022 Tampereella!  Päivän kantava teema on Johtaminen ja valta, jota käsitellään monipuolisissa tutkimus- ja asiantuntijatyöpajoissa järjestöjohtamisen, vapaaehtoistoiminnan, neljännen sektorin ja kansalaisvaikuttamisen näkökulmista. Tapahtuma on tarkoitettu kansalaisyhteiskunnan toimijoille, kehittäjille…

Lue lisää

Järjestöjen ja hyvinvointialueen strategiatyöpaja 21.4.22

Valttia valmisteluun, kestävyyttä kumppanuuteen – järjestöjen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiatyöpaja järjestetään 21.4.2022 alkaen klo 16:30 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Jyväskylässä. Järjestöille suunnattuun työpajaan voi ilmoittautua 10.4. asti. Mikäli et pääse paikan päälle, voit ilmoittautua mukaan HowSpace-työskentelyyn. Ilmoittautumiset verkkolomakkeella. Työpajassa käydään läpi ja syvennetään näkökulmia hyvinvointialuestrategiaan. Strategiatyön myötä syntyvät hyvinvointialueen visio, missio,…

Lue lisää

Kansalaistoiminnankeskus Matara: 10 vuotta yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Kansalaistoiminnankeskus Matara(* on tiloja, toimintaa ja tapahtumia sekä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja iloa. Näitä kaikkia se on ollut jo kymmenen vuoden ajan. Paikkupakkasten saattelemana tammikuussa 2012 ensimmäiset yhdistykset tekivät muuttoa Matarankatu 6 kiinteistöön Jyväskylän Tourulassa. Kevään edetessä Mataran kaikki huoneet täyttyivät iloisista ihmisistä, joilla oli runsaasti ideoita ja haaveita mitä…

Lue lisää

Sota Ukrainassa: Järjestöiltä apua huoleen ja kanavia auttaa

Sota Ukrainassa voi herättää pelkoa, surua tai ahdistusta. Samalla moni meistä haluaa auttaa ihmisiä sodan jaloissa. Onneksi monelta järjestöltä saa apua ja tukea vaikeiden asioiden ja mielessä myllertävien ajatusten käsittelyyn. Järjestöt myös vastaanottavat raha- ja tavaralahjoituksia ja vievät konkreettista apua sodan uhreille. Sodan herättämistä huolista ja ajatuksista voi tulla…

Lue lisää

Järjestöt ovat elintärkeitä julkisen sektorin kumppaneita työllisyyden hoidossa!

Kannanotto 9.3.2022 Keski-Suomen kolmannen sektorin työllisyyttä edistävät organisaatiot ovat huolissaan työllisyyden kentän uudistusten vaikutuksesta järjestöjen ja toiminnassa mukana olevien ihmisten tulevaisuuteen. Kunnat ovat vähentäneet tai lopettaneet työllisyyttä edistävien yhdistysten ja järjestöjen avustuksia tai ostopalvelusopimuksia ja siirtyneet hankintamenettelyyn palvelujen tuottamisessa. Työllisyyspoliittista avustusta myönnettiin vuodelle 2022 Keski-Suomessa aikaisempiin vuosiin verrattuna pienemmälle…

Lue lisää

Uusi Työtä etsimässä -hanke on käynnistynyt

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry on saanut työvoimapoliittisen rahoituksen vuodelle 2022 Vuoden 2022 tammikuussa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:llä käynnistyi uusi hanke Työtä etsimässä, jota toteutetaan yhteistyössä Paremmin Yhdessä ry:n kanssa. Työtä etsimässä on työvoimapoliittinen yhteistyöhanke, jonka rahoitus tulee Keski-Suomen TE-palveluilta ja Jyväskylän kaupungilta. Projektissa aloitti kaksi työntekijää Jutta Kritz, joka…

Lue lisää

Avoin kansalaisyhteiskunta on rauhan kasvualusta

Ukrainan sodan syttyminen on järkyttänyt meitä kaikkia ja vavisuttanut perustavalla tavalla käsitystämme maailmasta. Se on myös nostanut hyvin konkreettisella tavalla esiin sen, millainen merkitys avoimella kansalaisyhteiskunnalla on. Putinin pitkä ja nyt äärimmäisen tuhoisiin seurauksiin johtanut valtakausi nojaa pitkälti kansalaisyhteiskunnan toiminnan laaja-alaiseen rajoittamiseen. Tänään voi perustellusti pohtia olisimmeko tässä tilanteessa, jos…

Lue lisää

Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa

Mitä valtionavustustoiminnan uudistaminen tarkoittaa yhdistyksille ja järjestöille? Entä mitä valtionapuviranomaisten ja virkahenkilöiden pitäisi tietää järjestöjen tilasta, tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä? Tule 13.4. klo 14-16 KYTin ja Paremmin Yhdessä ry:n järjestämään tilaisuuteen etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Tilaisuus on tarkoitettu valtionavustustoiminnasta kiinnostuneille keskisuomalaisille yhdistyksille ja järjestöille ja se toteutetaan Teamsissa. Valtionavustustoiminnan uudistamisen…

Lue lisää