Keski-Suomeen Meijän sote-keskus

Uudessa hallitusohjelmassa puhutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista, joissa asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen yhdestä paikasta. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ovat yhdessä visioineet Meijän sote-keskusta, jossa korostetaan aidon ihmistyön näkökulmaa, ja jonka toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kansalaiset ovat mukana. Lue yhteinen julkilausumamme alta. ”Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT)…

Lue lisää

Koutsaamo2

Koutsaamo2 tarjoaa työttömille työnhakijoille yksilöllistä ja henkilökohtaista uraohjausta sekä työllistymistä edistäviä ryhmävalmennuksia. Hanke on KYT ry:n hallinnoima ja TE-toimiston sekä Jyväskylän kaupungin rahoittama työvoimapoliittinen hanke. Työnhakijoille Koutsaamo2 tarjoaa yksilöllistä apua työnhakuun. Uraohjaajat ovat työnhakijan tukena osaamisen tunnistamisessa ja markkinoinnissa, työpaikkojen etsimisessä ja verkostoitumisessa työnantajien kanssa sekä mahdollisten koulutusvaihtoehtojen miettimisessä.

Lue lisää

Luontovoimaa!

Luontovoimaa! -hanke on maahanmuuttajanaisille sekä naisille, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina luontoystävinä maahanmuuttajanaisille Jyväskylässä. Liikumme naisten kanssa Jyväskylän asuinalueiden lähiluonnossa sekä autamme heitä valjastamaan omia voimavaroja käyttöön erilaisin luonto- ja taidelähtöisin menetelmin. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien naismaahanmuuttajien tukiverkostoa kouluttamalla heille kantasuomalaisista naisista rinnalle kulkijoita luonnossa liikkumiseen.

Lue lisää

Välitin -välittäjäorganisaatiohanke

Välitin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Jyväskylän kaupungin ja osahanketoimijoiden itsensä rahoittama kehittämishankekokonaisuus. Välittimen toiminta-aika on 19.3.2018-31.8.2020. Kehittämistyön pääpainotus on työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankekokonaisuuden oma yhteinen teema on kestävä kehitys työllistämisessä ja yritysyhteistyössä sekä kulttuuriset menetelmät. Teemat kulkevat mukana niin Välitin…

Lue lisää

Kokoustilat – Sepänkeskus, Jyväskylä

Kokoustilat ja juhlatilat organisaatioiden ja yksityisten käyttöön Jyväskylän keskustasta. Sepänkeskus on palvellut kansalaistoimintaa vuodesta 1993 lähtien. Se sijaitsee keskellä kaupunkia osoitteessa Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä. Alunperin vuonna 1940 tehtaaksi valmistunut Sepänkeskuksen rakennus on Jyväskylän kaupungin omistama. Se on ollut KYT ry:n hallinnoima vuodesta 2012 lähtien. Kolmannen sektorin organisaatiot ja…

Lue lisää