Välitin-hankekokonaisuuden virtuaalinäyttely

KYT ry:n hallinnoima Välitin-hankekokonaisuus (ESR) lähestyy loppuaan. Osahankkeet päättyvät jo toukokuun lopussa. On aika muistella hankkeen vaiheita ja tiedottaa tuloksista. Koronakriisin vuoksi Välitin joutui perumaan muun muassa maaliskuun loppuun suunnitellun päätösseminaarin Aalto-salissa ja valokuvanäyttelyn Mataran Käytävägalleriassa. Seminaarin sisällöstä on valmistumassa video ja virtuaalinen valokuvanäyttely hankkeen tarinasta on nyt katsottavissa…

Lue lisää

Kädentaitojen kulttuurifuusiot Kufu

Kädentaitojen kulttuurifuusiot Kufu | 1.3.2018 – 31.5.2020 Wari ry:n toteuttama Kufu -hanke oli kohdistettu pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on kädentaitoja tai kiinnostusta kädentaitoja kohtaan. Hankkeen aikana asiakkaat oppivat uusia kädentaitoja suomen kielen ohella. Kädentaidoissa päätekniikoina olivat ompelu, kudonta ja verhoilu. Suomen kieltä vahvistettiin muun…

Lue lisää

Mä oon pihalla -hanke

Mä oon pihalla -hanke | 1.3.2018 – 31.5.2020 Paremmin Yhdessä ry:n toteuttamassa Mä oon pihalla –hankkeessa tavoite oli kehittää uusi työllistämisen malli, jolla parannetaan maahan muuttaneiden työelämän tietoutta, edistetään heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja sitä kautta myös työkykyä sekä tuetaan heitä työllistymään yrityksiin tai hakeutumaan koulutukseen Jyväskylän…

Lue lisää

Ekotuunari-hanke

Ekotuunari-hanke | 1.3.2018 – 31.5.2020 Jyväskylän Katulähetys ry:n toteuttaman Ekotuunari-hanke kokosi yhteen tuunaamisesta kiinnostuneita kädentaitajia. Heitä tuettiin omissa vahvuuksissaan sekä heräteltiin osallistujien sisäistä yrittäjyyttä. Hanke kannusti työllistymiseen osittain tai jopa kokonaan kädentaitoja käyttäen. Asiakkaille tarjottiin lyhyitä työpajoja ja pitkäkestoista valmennusta. Ekotuunari-hankkeen loppuraportti Lisätiedot hankkeesta:…

Lue lisää

Virkku – virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin

Virkku – virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin | 1.3.2018 – 31.5.2020 Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry:n toteuttaman Virkku-hankkeen tavoitteena oli nuorten ja nuorten aikuisten työllistymisen tukeminen. Hanke tarjosi ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta työttömille, joita kiinnostaa luovat alat tai itsensä työllistäminen esimerkiksi ohjausalalle. Ryhmässä etsittiin työllistymismahdollisuuksia tukemalla työnhakijoiden…

Lue lisää

Työbileet – kohti uuden ajan työtä

Työbileet – kohti uuden ajan työtä | 1.3.2018 – 31.5.2020 INNOtyöverkko osuuskunnan toteuttamassa Työbileet – kohti uuden ajan työtä -hankkeessa oli tavoitteena mallintaa ja testata ohjausmenetelmiä, joilla edistetään yrittäjämäistä tapaa työllistää itsensä.Työbileiden kohderyhmänä oli koulutetut, työttömät maahanmuuttajat ja yhteistyökumppaneina olivat pienet innovatiiviset ja kasvuhakuiset yritykset.

Lue lisää

Välitin -välittäjäorganisaatiohanke 2018 – 2020

Välitin oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Jyväskylän kaupungin ja osahanketoimijoiden itsensä rahoittama kehittämishankekokonaisuus. Välittimen toiminta-aika oli 19.3.2018-31.8.2020. Kehittämistyön pääpainotus oli työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankekokonaisuuden oma yhteinen teema oli kestävä kehitys työllistämisessä ja yritysyhteistyössä sekä kulttuuriset menetelmät. Teemat kulkivat mukana niin Välitin…

Lue lisää