Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen jatko rakennetaan tehdyn työn ja tulevaisuuden tarpeiden pohjalle

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen alkuperäiset vaikuttamisen kohteet ovat edelleen relevantteja ja hankkeella on paikkansa myös tulevaisuudessa Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa on työskennelty erityisesti seuraavien tavoitteiden toteutumiseksi: järjestöille syntyy luonteva ja tarkoituksenmukainen rooli uudessa maakunnassa ja kunnissamaakuntaan luodaan järjestöjen, maakunnan ja kuntien toimivat yhteistyörakenteetjärjestöjen toimintaedellytykset turvataanjärjestöjen asiantuntijuutta hyödynnetään maakunnan ja kuntien…

Lue lisää

Keskisuomalaiset järjestöt hyvin esillä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa

Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudistuksen valmistelussa. Järjestöjen moninaiset roolit sekä järjestöissä oleva asiantuntijuus ovat tulleet näkyviksi. Järjestöjen kautta on myös tuotu erityisen paljon palveluiden käyttäjien ääntä uudistuksen valmisteluun. Valmiustelun raportit ovat luettavissa KS2021 -sivustolla ja Yhdistystorilla. Nostoja uudistuksen valmistelussa saaduista opeista järjestönäkökulmasta: Järjestöjen mukana olo ja…

Lue lisää

XV valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Jyväskylään

Vuoden 2020 valtakunnallisten kohtaamispaikkapäivien pääjärjestäjä ja tapahtumapaikkakunta on julkistettu: järjestyksessään viidennettoista päivät järjestää Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Jyväskylässä. Tapahtuma kokoaa kerran vuodessa matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ylläpitäjiä, toimijoita ja vapaaehtoisia yhteisen kehittämisen, tiedon ja tietysti kohtaamisten äärelle. Seuraavan vuoden kohtaamispaikkapäivien koollekutsuja julkistetaan aina kulloisenkin vuoden tapahtuman päätöstilaisuudessa. XV…

Lue lisää

Toimintakertomuksemme 2018 on julkaistu!

”Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) on vakaa ja tunnustettu kolmannen sektorin toimija. Järjestöt, julkisen sektorin toimijat ja asiakkaat luottavat KYT-yhteisöön… Tällä hetkellä KYT on noin neljänkymmenen työntekijän yhteisö, jonka liikevaihto vuositasolla on yli 2 miljoonaa euroa. KYT-yhteisön menestyminen perustuu vankkaan arvopohjaan. Käytännön toiminnassa pyritään osallisuuteen, moniäänisyyteen, ihmislähtöisyyteen ja kanssalaisuuteen… KYT…

Lue lisää

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry

Toiminnan tarkoitus: kansalaisten turvallisuuden ja työllistymisen edistäminen syrjäytymisen ehkäiseminen heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten olosuhteiden parantaminenjäsenten välisen yhteistoiminnan edistäminen Missio:KYT on kansalaistoiminnan mahdollistaja Arvot: asiakas- ja järjestölähtöisyysinnovatiivisuusluottamusyhdenvertaisuus Visio:Jokaisella on mahdollisuus kuulua itselleen merkitykselliseen yhteisöön ja osallistua mielekkääseen tekemiseen. KYT:n oma visio Olla haluttu ja laajapohjainen kansalaistoiminnan kehittäjä ja…

Lue lisää

Liity jäseneksi

KYT ry:n jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys ja voittoa tavoittelematon oikeustoimikelpoinen yhteisö. Vuosittaisen jäsenmaksun suuruus on 30€. Etumme jäsenille: Kansalaistoiminnankeskus Mataran tilojen vuokrat jäsenhintaan KYT ry:n maksullisten koulutusten osallistumismaksut jäsenhintaan Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea täyttämällä jäsenhakemuksen, ja lähettämällä sen sekä yhdistyksen säännöt toiminnanjohtaja Tiina Sivoselle sähköpostitse.

Lue lisää

Hallitus

Hallituksen jäsenet vuosina 2021-2022 (suluissa varajäsenet): Marja-Leena Saarinen, puheenjohtaja (Kristiina Pigg) Petri Lehtoranta, varapuheenjohtaja (Pekka Piirainen) Matti Kangasaho (Tapio Anttonen) Antti Rajala (Kari Otollinen) Emmanuel Sibomana (Tytti Solankallio-Vahteri) Hallituksen jäseniä 21.2.2020. Kuva: Timo Pohjosaho Toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja  Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen muodostavat kaksi yhteisöä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -Osuuskunta perustettiin joulukuussa 1999.

Lue lisää

KYT Toimintakertomus 2017

  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen toimintakertomus vuodelta 2017 on julkaistu verkkoversiona Issuu-palvelussa. Ladattava PDF julkaistaan toukokuussa yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.

Lue lisää

KYT:n maakuntavaaliteesit

Maakuntavaalit on määrä pitää lokakuussa 2018. Tulevat maakuntavaalit ovat erityisen tärkeät myös kansalaisjärjestöjen kannalta. Vaaleissa valittavat maakuntavaltuutetut päättävät muun muassa maakunnan taloudesta ja toiminnasta. KYT on laatinut omat maakuntavaaliteesinsä, joiden keskiössä ovat 1) aktiivisen kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen 2) osallisuuden merkitys kaikkien mukana pitämiseksi 3) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja 4)…

Lue lisää