Ei hinnalla millä hyvänsä, vaan vastuullisuus edellä

Avoimuus, vastuullisuus ja yhteinen hyvä olivat kantavia teemoja, kun maakuntamme järjestöt keskustelivat yleishyödyllisen toiminnan näkökulmalla rahapelihaittojen vähentämisestä ja rahapelituottojen käyttämisestä. KYTin järjestämään aamukahvikeskusteluun 23.8. Jyväskylässä kokoontui joukko STEAn kautta sosiaali- ja terveysministeriön avustusta saavia toimijoita.

Kolmannen sektorin toimijat tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, usein sellaisten kohderyhmien parissa joita muut toimijat eivät tavoita. Vaikka rahapeliongelmat eivät suoraan näyttäydy jokaisen järjestön toiminnassa ja asiakaskohtaamisissa, niiden olemassa olo mahdollisena taustatekijänä tunnistetaan ja halutaan ottaa esiin sekä vahvistaa ennaltaehkäisevää otetta.

Pelihaittoja aidosti vähentävät aloitteet, kuten pelitunnistautuminen, saivat järjestöiltä vahvaa kannatusta; vastuullisuus on niille sydämen asia ja kaikessa toiminnassa halutaan olla mahdollisimman avoimia. ”Haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä, ja osoittaa toiminnallamme ettemme ole mukana hinnalla millä hyvänsä.”, summasi KYTin toiminnanjohtaja Raili Haaki yhteisiä tunnelmia.

Yhdessä tunnistettiin laajempi tarve konkreettisille työkaluille niiden toimijoiden tueksi, joilla pelihaittojen ennaltaehkäisy ei suoraan linkity omaan perustoimintaan. Myös yhteisiä mittareita pelihaittojen ennaltaehkäisyyn liittyvien toimien osoittamiseksi kaivattiin. Keskustelijoissa heräsi innostus ryhtyä toimeen ja pilotoida jotain näihin liittyvää.

”Keski-Suomessa on erinomaisia järjestöjen verkostoja, keskinäistä luottamusta ja maakuntamme haluaa profiloitua hyvinvoinnin mallimaakuntana. Meillä on upea mahdollisuus olla suunnannäyttäjiä.”, iloitsi Haaki keskustelutilaisuuden päätteeksi ja kannusti järjestöjä yhteistyöhön pelihaittojen ehkäisyssä.

Kuvassa: KYTin Raili Haaki, Sovatekin Pelituki-hankkeen Jarkko Järvelin ja Kriisikeskus Mobilen Tuija Hauvala keskustelemassa järjestöjen näkökulmista pelihaittojen vähentämiseen ja rahapelituottoihin.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[post_grid id="2974"]