Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

3T-hanke 2008-2013

Kolmas sektori työllistäjänä Keski-Suomessa 

Hankkeen päätavoitteena oli parantaa 3. sektorin työllistämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä kehittää maakunnallisia ja seudullisia yhteistyömuotoja ja – verkostoja yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Hanke alkoi vuonna 2008 ja päättyi 30.4.2013.                    

Hankeaikana 2008 – 2013 tulokset tavoitealueittain olivat seuraavat

 

Ruohonjuuritason ohjaus- ja konsultaatiopalvelut

Tavoite: 30 asiakaskontaktia/vuosi

Tulokset hankkeen aikana

Konsultaatio- ja kehittämisasiakkuuksien laajuus on ollut:

  • 156 konsultaatiokertaa
  • 58 eri yhteisöä
  • 23 tilaisuutta, joissa
  • 978 osanottajaa

Kumppanuuksien ja verkostojen rakentaminen, yhteistyöhankkeet

Tavoite: 5-8 hanketta tai yhteistyörakennetta/vuosi

Tulokset hankkeen aikana: KYT on koordinoinut, keskeisesti vastannut tai ollut vahvasti mukana 17 projektisuunnitelman rakentamisessa, joista on vuoden 2012 loppuun mennessä toteutunut 12 sekä 6 muuta kumppanuushanketta.

Koulutuspalvelut

Tavoite: 4 – 6 koulutustilaisuutta/vuosi

Tulokset hankkeen aikana:

.

Hankkeen rahoitus on rakentunut Keski-Suomen ELY-keskuksen (50%) ja Jyväskylän kaupungin (50%) rahoituksen varaan.

Projektipäällikkönä ja ainoana projektirahoituksella palkattuna työntekijänä toimi toiminnanjohtaja Antero Mikonranta. Asiakasneuvontaan ja koulutustilaisuuksien suunnitteluun on osallistunut vaihtelevasti myös KYT:n muuta henkilöstöä.

 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: