Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Asumisneuvojatoiminta 2002-2007

Asumisneuvojatoiminta

Toiminta alkoi 2.1.2002 ja sopimusta päättyi 31.12.2007.

Toiminnan rahoittajina olivatJyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta ja vuokrataloyhtiöt Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy, Jyväskylän maalaiskunnan Vuokratalot Oy, VVO Asunnot Oy ja YH-Asunnot.

Toiminnan toteutumisesta vastasi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT).

Toiminta-alueena koko Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta. Asumisneuvonnan asiakkaina olivat yllämainittujen vuokranantajien vuokra-asukkaat.

 

Toiminnan loppuraportti (PDF)

Loppuraportti lyhyesti (PowerPoint)

 

Työn ulottuvuudet yksilöstä yhteiskuntaan.

Työ keskittyi niiden vuokranmaksuvaikeuksissa olevien asukkaiden avustamiseen, joilla on vaarana menettää asuntonsa. Tarkoituksena vähentää vuokrarästeistä aiheutuvia vaikeuksia sekä ehkäistä niiden uusiutumista ja niistä aiheutuvia häätöjä.

Häätöjen seurauksena asunnottomuus aiheuttaa erittäin vaikeita tilanteita yksilölle, mutta myös yhteiskunnalle. Asumisneuvoja yrittää omalla toiminnallaan vähentää vuokranmaksuvaikeuksista aiheutuvaa asunnottomuutta. Häiriöistä aiheutuvat yhteydenotot ohjataan kuitenkin vuokranantajalle ja asumisneuvoja tukee sopuisaa asumista.

Vuokranmaksuvaikeuksien takana ja syynä on kokonainen elämän kirjo. Asumisneuvoja antaa neuvontaa, ohjausta ja avustaa asukasta maksusuunnitelman teossa ja toimii asukkaan tukena sen toteutumisen aikana. Koska realistinen maksusuunnitelma ja työn onnistuminen edellyttävät tietoa asukkaan todellisesta arjesta, luottamuksellinen suhde asukkaan ja asumisneuvojan välillä on tärkeä. Työ alkaa aina asukkaan tilanteen kartoituksella: kuka on vuokranantaja, mikä on vuokrarästililanne, mitä tuloja, menoja ja muita velkoja on, onko haettu kaikki saatavilla olevat tuet ja onko viranomaispäätöksiä.

Asumisneuvontaa voidaan kuvata sanalla ”välittäminen”. Työ tapahtuu käytännössä asukkaan, vuokranantajan, sosiaalitoimiston, perintätoimiston, yms. antamaa tietoa välittäen yhteistyötaholta toiselle. Verkoston avulla kootaan erilaisia palasia yhteen, tehdään raameja ja kompromisseja. Toiminta tapahtuu lain, asetusten ja hyvien menettelytapojen mukaisesti, on luottamuksellista ja asukkaalle vapaaehtoista.

Haasteena on saada asukkaan yhteydenotto niin ajoissa, että hänen tilannettaan voidaan vielä auttaa. Asukkaan ohjaamisessa vuokranantajalla on tärkeä rooli. He tietävät olemassa olevat vuokrarästit ja toiminnan kohteena olevat asukkaat. Vuokranantaja tai kukaan muukaan verkostosta ei voi kuitenkaan antaa vuokralaisen tietoja asumisneuvojalle ilman asukkaan lupaa. Toisena haasteena on löytää menetelmiä ehkäistä vuokranmaksuvaikeuksien uusiutuminen. Tämä näyttäisi edellyttävän ainakin säännöllistä tuloa (mitä paremmat tulot, sen tärkeämpää) sekä velkaantumisen hallintaa.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: