Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Palvelut -projekti ja Kestävän kehityskeskus -projekti

Palvelut -projekti ja Kestävän kehityskeskus -projekti
Lieksan Työttömät ry, Pohjois-Karjala

Lieksan Työttömät ry työskentelee lieksalaisten työttömien aseman ja työnhakuvalmiuksien parantamiseksi. Yhdistys tarjoaa ruokala-, toimisto-, neuvonta- ja tiedotuspalveluita, sekä erilaisia harrastus ja virkistystoimintoja. Yhdistys on ollut Lieksassa kolmannen sektorin suurin työllistäjä ja se on hallinnoinut erilaisia työllisyyshankkeita. Työllisyyspoliittisella rahoituksella toiminut Palvelut -projekti tarjosi koti- ja siivouspalveluita alueen eläkeläistalouksille. Projektissa oli vuonna 2003 15 siivousrengasta, joiden asiakkaina oli 300 eläkeläistaloutta. Projekti työllisti tuolloin 16 henkilöä. Kestävän kehityksen keskus -projekti toimi Pankakoskella. Tavoitteena oli pitkäaikaistyöttömien työllistäminen kouluttamalla ja valmentamalla kierrätys- ja kirpputoritoimintaan. Projektissa työllistyi 12 henkilöä vuonna 2003.

Lieksan Työttömät ry:n osaprojektin tavoitteena oli siivous- ja kierrätyspalveluiden kehittäminen. Pohjois-Karjalan TE -keskus lopetti Palvelut –projektin ja Kestävän kehityksen keskus –projektin rahoituksen vuonna 2005. Palvelut –projektin toimintakonseptista perustettiin kotitalouksille palveluita tuottava yritys Brahean palvelut, jonka toimintojen kehittämiseen InnoPointin resurssit ohjattiin. Osahankkeessa tarkennettiin yrityksen strategioita ja tuotteistettiin palveluita asiakkaille tuotettavan hyödyn ja arvon näkökulmasta. Lisäksi hankkeeseen sisältyi henkilöstön valmentamista. Em. kokonaisuus koottiin toimintakäsikirjaksi. Hanke kuului InnoPoint -projektin palveluryhmään.