Hankkeen tuloksia

Hankkeen loppuraportin nostoja. Loppuraportti julkaistaan kokonaisuudessaan 30.12. mennessä.

Hanke auttoi jäsentämään järjestöjen erilaisia rooleja suhteessa maakuntaan ja kuntiin sekä tekemään järjestöissä oleva asiantuntemus näkyväksi. Keski-Suomeen syntyi järjestöjen keskinäistä, järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välistä kumppanuutta ja verkostoja. Hankkeen avulla kehitettiin myös sote-riippumattomia rakenteita kuntien ja järjestöjen sekä maakunnan ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyön edistämiseen.

Muita raportteja ja palautteita

STEA pyysi syksyllä 2019 kaikilta Järjestö 2.0 -ohjelmaan kuuluvilta maakunnallisilta hankkeilta selvitystä kahden ensimmäisen vuoden toiminnasta ja tuloksista. Alla vastauksistamme tiivistelmä sekä koko 27-sivuinen, yksityiskohtainen raportti.

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke välikyselyn tiivistelmä ajalta 1.8.17-30.9.19

STEAn välikysely 2019 30.9.19

Palautteet, joista on tehty erillinen kooste:

Hankkeen tilaisuuksiin osallistuneille ja jakelulistoilla olleille tehty koontikysely tammi-helmikuu 2019.

Maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijoille tehty palautekysely huhti-toukokuussa 2019. 

Hankkeen asiantuntijaryhmän arvio toukokuussa 2019. 

KS liiton yhteistyösitoumus, jossa mukana palautetta: 

yhteistyösitoumus KS liitto KS Vaikuttavat järjestöt

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[ff id="1"]