Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Kuriiri – Neljän asuntoalueen verkosto 2002-2006

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto -hankkeen kehittämisvaihe ja osaprojektii päättyivät toukokuussa 2005. 
Hanke jatkui hyvien käytäntöjen valtavirtaistamisena kesään 2006 asti.

Kuriiri oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) EQUAL -yhteisöaloitteeseen liittyvä korkean työttömyysasteen asuinalueiden kehittämisprojekti. Kolmevuotisen projektin päätavoitteena oli kehittää asuntoaluemalli, miten julkisen, kolmannen ja yrityssektorin toimijat yhteistyössä pystyvät vaikuttamaan hankalassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden voimavaraistumiseen ja työllisyyden parantumiseen. 
Osaprojektit toimivat Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Rovaniemellä.

Kuriiri -hanke jatkui hyvien käytäntöjen levittämisenä ja juurruttamisena. Tavoitteena oli saattaa käyttöön Kuriiri -projektissa kehitetyt ja testatut käytännöt eri puolille Suomea, kaupunkeihin ja oppilaitoksiin.

Levitettäviä käytäntöjä olivat:

Asuntoaluemalli, johon sisältyy asukastupatoiminta, lähisosiaalityö, alueellinen ohjaava koulutus sekä ympäristönhoito aluetyönä. 

Tarinallinen ryhmätyön menetelmä sekä siihen sisältyvä työkirja pitkäaikaistyöttömien voimavaraistamiseksi.

Talkoorinki kuntouttavan työtoiminnan muotona.

Kuriirin julkaisut

Hyvien käytäntöjen opas (PDF)

Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt (PDF)

Kuusi tutkimusnäkökulmaa Kuriirin työhön (PDF)

GoodPracticeGuide (PDF)

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: