Luontovoimaa! -hanke 1.8.2018 – 31.5.2022

Luontovoimaa! -hanke mahdollisti toisesta maasta Suomeen muuttaneiden naisten ja suomalaisten naisten kohtaamisia, vuorovaikutusta, ystävystymistä ja verkostoitumista. Toimintaa rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Hanke oli mukana Arvokas-ohjelmassa, jossa oli 25 kansallista hanketta ja koordinaatiohanke. Hankkeiden kohderyhminä olivat äkillisen elämänmuutoksen kokeneet ihmiset ja heidän perheensä ja/tai haavoittuvissa tai haasteellisessa elämäntilanteessa elävät ihmiset. Luontovoimaa! -hankkeen toiminnot suuntautuivat muualta Suomeen muuttaneille ja suomalaisille naisille.

Toiminnoissa tähdättiin erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta siihen, että muualta Suomeen muuttaneelle naiselle syntyi tunne siitä, että hän on osa suomalaista yhteiskuntaa, sen jäsen, jonka ajatukset ja teot merkitsevät. Tutkitusti osallisuus ja merkityksellisyys vahvistuvat, kun ihminen voi kokea kuuluvansa johonkin hänelle merkitykselliseen yhteisöön. Yhteisöön, jonka jäsenissä on myös valtaväestön edustajia.

Toimintamme ytimessä oli luontomenetelmä, jota kutsuimme naisten kävelyksi. Se oli ohjattu ja huolellisesti suunniteltu läsnäoloon keskittyvä kävely, joita teimme eri asuinalueiden lähiluonnossa Jyväskylässä. Kävelyillä ihmeteltiin luontoa, juteltiin yhdessä sekä tehdään luontoyhteysharjoitteita. Harjoitteet lisäsivät osallistujien keinoja pitää huolta henkisestä hyvinvoinnistaan. Kävelyjen lisäksi järjestimme retkiä ja taidetyöpajoja. Vuosien varrella kerätyistä naisten palautteista nousseita merkityksellisiä havaintoja olivat muun muassa: rauhoitun, virkistyn henkisesti, koen yhteisöllisyyttä, saan uusia oivalluksia, tunnistan toiveitani ja tavoittelen niitä sekä olen luova.

Tärkeää hanketoiminnassa oli pyrkiä antamaan kaikille osallistujille kokemus siitä, että he ovat erityisiä ja arvokkaita. Jokainen oli tervetullut toimintaamme juuri sellaisena kuin sillä hetkellä oli. Viimeisenä hankevuonna (2021) teimme yhteistyötä muutamien järjestöjen kanssa toteuttaen heidän jäsenilleen metsäretkiryhmiä. Tavoitteena oli lisätä osallistujien henkistä ja fyysistä hyvinvointia, osallisuutta ja itsetuntemusta sekä luoda uudenlainen vuorovaikutussuhde luonnon kanssa. Näin myös saimme arvokasta tietoa menetelmän toimivuudesta erilaisille kohderyhmille jatkosuunnitelmia varten.

Ylpeänä voimmekin todeta, että Luontovoimaa! -hankkeessa kavensimme eriarvoisuutta ja vaikutimme yhdenvertaisemman ja monimuotoisemman yhteiskunnan puolesta. Vaikutimme myönteisesti maahan muuttaneiden naisten osallisuuden ja kuuluvuuden tunteeseen sekä toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tuloksena saimme nähdä muun muassa naisten konkreettisia osallisuuden ja toimijuuden tekoja osana heidän arkea hankkeen aikana.

Hankkeessa toimi hankepäällikkönä 1.8.2018 – 30.4.2022 Tiina Miettinen. Hankekehittäjänä toimi Heidi Pasanen 6.8.2018 – 31.7.2019. Hankekehittäjän sijaisena toimi viiden kuukauden ajan Tiia Ollikainen (7.1. – 7.6.2019), jonka jälkeen hankekehittäjän tehtävissä jatkoi ja toimi hankkeen loppuun saakka Jenni Helin ajalla 5.8.2019 – 31.5.2022. Hanke työllisti myös yhden korkeakouluharjoittelijan: Marjut Malisen (4.3. – 20.6.2019). Hankkeen kokonaisbudjetti oli 488 694 euroa.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: