Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Networkshop 2004-2005

Networkshop (NWS) -projekti 1.1.2004-28.2.2005


NWS -projekti keskittyi pakolaisten työtupatoimintaan Jyvässeudulla.
Kohderyhmänä olivat kouluttautumistoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät ja syrjäytymisuhan alla olevat pakolaiset, myös ikääntyneet.


NWS -projekti sai rahoitusta Euroopan pakolaisrahastolta (ERF) ja Jyväskylän kaupungilta.
NWS -projektia hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.


Tavoitteet

Networkshop -projektin päätavoitteet:

  • pakolaisten kountoutumisen tukeminen ja voimavaraistaminen
  • pakolaisille suunnatun työtupatoiminnan käynnistäminen
  • pakolaisten jatkopolkujen etsiminen
  • pakolaisten oman osaamisen esille saaminen


Networkshop -projektin kehitystavoitteet:

  • työtupatoiminnan kehittäminen Jyvässeudun alueelle
  • verkostoyhteistyön kehittäminen pakolaisten ja erilaisten toimijoiden välille
  • suomen kielen opettaminen


Toiminnat

Jyvässeudun alueella ei ole pakolaisille suunnattua työtupatoimintaa ja sille on olemassa hyvin suuri tarve. NWS -projektin avulla Jyväskylän alueella käynnistetään 3-4 työtupaa ja ne tulevat toimimaan jo olevissa työpajoissa ja -tiloissa. Työtuvissa pakolaisilla on mahdollisuus tuoda esille omaa osaamistaan ja opiskella samalla suomea. Työtupatoiminnan yhteydessä pakolaiset voidaan ohjata yksilöllisesti eteenpäin myös heidän intressiensä mukaan mm. koulutukseen ja työhön.

Lisäksi NWS -projekti järjestää oman suomenkielen opiskelutuvan, jossa opiskellaan suomen arkikieltä ja käydään tutustumassa suomen työ- ja kulttuurielämään.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: