Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

PAIKKOverkko 2016-2018

paikkoverkko logo palkki esr

 

Toteutusaika

1.9.2016 – 31.12.2018

Projektihenkilöstö

Susanna Uusitalo, projektipäällikkö
Kati Karjalainen, projektityöntekijä

Erityistavoite

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Hankkeessa muodostetaan PAIKKO työkalujen käyttöön perehtyneiden vertaiskonsulttien verkosto kehittämään edelleen osaamisen tunnistamisen prosesseja. Tavoitteena on levittää osaamistodistuskäytäntöä uusille alueille ja uusien toimijoiden käyttöön. Yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa kehitetään yhtenäisiä ohjauskäytänteitä, joiden avulla työpajavalmennuksessa, järjestötoiminnassa tai työelämäjaksoilla yrityksissä osoitettu ja dokumentoitu osaaminen voidaan hyödyntää ammatillista tutkintoa suoritettaessa.

PAIKKOverkon toiminnassa tärkeää on erilaisissa valmentaja-rooleissa toimivien henkilöiden välisen yhteistyön luominen ja arkitilanteissa tapahtuneen oppimisen dokumentointi riittävän tarkasti ja luotettavasti, jotta sillä on merkitystä oppilaitoksen näkökulmasta. Käytettävät työkalut ovat selkeitä ja ne perustuvat ammatillisiin perustutkintoihin ja niiden perusteisiin. Olennaista on kaikkien toiminnan osapuolten välisen luottamuksen synnyttäminen. Sen kautta mahdollistetaan erilaisissa oppimisympäristöissä osoitetun osaamisen hyväksyminen osaksi formaalia koulutusta ja ammatillista tutkintoa.

Ammatillisen koulutuksen toteuttamistapojen muuttuessa on tärkeää pystyä hyödyntämään kaikki mahdollisuudet, joiden avulla ihmisten osaaminen saa sille kuuluvan arvon. PAIKKO työkalujen avulla on mahdollista luotettavasti dokumentoida saavutettua osaamisen tasoa tutkintojen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Vertaiskonsulttien avulla parannetaan dokumentaation luotettavuutta ja luodaan mahdollisuuksia entistä useammille henkilöille saada todistus omasta osaamisestaan.

 PAIKKOverkon toimintaa voit seurata facebookin kautta. 

 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: