Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

PAIKKO työvalmennuksessa

 

PAIKKOtoiminnan juuret ovat työpajoilla ja työvalmennuksessa. Työvalmennuksen toimintamallit tarjoavat hyvän pohjan osaamisen kehittämiselle ja havainnoinnille. PAIKKO – paikka pajalta – hankkeen aikana toiminta keskittyi työvalmennuksen ja oppilaitosten välisten yhteistyökäytänteiden luomiseen ja osaamisen tunnistamiseen valmennuksen osana.

PAIKKOtoiminta on saanut vahvan jalansijan Keski-Suomen valmennusorganisaatioissa. Vuonna 2016 kirjoitettiin Keski-Suomessa 12 eri organisaatiossa 470 osaamistodistusta.

Työpajojen PAIKKOtoimintaa ja alueellista yhteistyötä koordinoidaan Aluehallintoviraston kautta myönnettävällä nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksella. Koordinaattorina toimii Anssi Saari.

tutkintoperusteet