Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

PALKO -palvelukoordinaatiohanke 2004-2006

PALKO -palvelukoordinaatiohanke
Avuksi maaseudulle, kehittäjäksi kaikille kylille…

Helmikuun 2004 alussa käynnistyi PALKO -palvelukoordinaatiohanke, lisälinkiksi jo olemassa olevaan maaseudun kehittäjien osaaja- ja yhteistyöverkkoon. Hankkeessa keskitytään kylien asumiskelpoisuuden kannalta olennaisiin peruskysymyksiin, sekä tarkastellaan eri palveluiden kysyntää ja tarjontaa.

Hanketta toteutetaan koko Keski- Suomen maakunnan alueella, Pohjoisessa tavoite 1 -alueella ja Etelässä ALMA -alueella. Hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Hankkeen tehtävänä on löytää ja kehittää uusia keinoja ja toimintamalleja, sekä vahvistaa jo olemassa olevia maaseudun palvelurakenteita. Lisätä maaseudun palvelujen tarjontaa ja kehittää niiden pysyvyyttä. Kartoittaa palvelualan yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden koulutustarpeita ja pyrkiä järjestämään sopivaa koulutusta.

Tärkeimpänä kehittämistavoitteena on maaseudun palvelutarjonnan lisääminen ja ennen kaikkea niiden pysyvyyden kehittäminen. Yhdessä eri toimijoiden kanssa kehitämme uusia toimintamalleja ja käynnistämme niistä kuusi alueellista pilottihanketta ympäri maakunnan. Toimivat pilottihankkeet jalostamme kaikkien käytettäviksi.

PALKO -hanke tukee Keski-Suomen kyläohjelmaa, sekä tiivistää yhteistyötä Keski-Suomen Kyläverkko hankkeen kanssa.

PALKO -palvelukoordinaatiohanke päättyi 28.2.2006.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: