Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Tyttöjen talo -hanke 2003

Tyttöjen talo -hanke

Tyttöjen talo -hanke toteutettiin Jyvässeudulla vuosien 2001-2003 välillä. Vuonna 2003 hanketta hallinnoi KYT.

Toiminta oli suunniteltu 10-20 vuotiaille tytöille ja sitä suunnittelevassa työryhmässä olivat mukana kaupungin nuorisotyön ja nuorten edustajat, sosiaalityön, terveydenhoidon, ulkomaalaistoimiston ja maahanmuuttajanaisten edustajat, Mäki-Matin perhepuiston, Mäki-Matin perhepuiston tuki ry:n, Meidän Jykä -kasvatusyhteistyöhankkeen sekä Jyväskylän kaupunkiseurakunnan edustajat.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteina olivat Jyvässeudun Tyttöjen talo -toimintamallin sekä seutukunnallisen tyttötyön kehittäminen ja tyttötyön koulutuksen ja tiedotuksen organisointi.

Ideana oli tyttöjen toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, sekä tyttöjen osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Lisäksi tavoitteena oli monikulttuuristen kohtaamisten lisääminen maahanmuuttaja- ja suomalaistyttöjen välillä sekä maaseudun ja kaupungin nuorten vuorovaikutus. Tarkoituksena oli, että Jyvässeudun Tyttöjen talo vakiintuisi toimintamuodoksi, joka tukisi tyttöjä heidän kasvussaan aikuisiksi naisiksi ja lisäisi heidän hyvinvointiaan.

Toiminta

Jyvässeudun Tyttöjen talon toimintamuotoja olivat vuorovaikutteiset tyttöryhmät, kesän päiväleirit, tyttöjen ja äitien yhteistoiminta sekä avoimet teemapäivät ja tapahtumat. Käytännön tyttötoimintaa toteutettiin Tyttöjen talvikahvilassa, jonka tyttöryhmät olivat itse remontoineet  ja sisustaneet.

Lisäksi järjestettiin Oikeus olla tyttö -seminaari, joka oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja sai innostuneen vastaanoton.

Tyttöjen talo -hanke koettiin erittäin tarpeelliseksi sekä tyttöjen itsensä että projektissa mukana olleiden työntekijöiden taholta. Toiminnan vakiinnuttaminen projektin jälkeen ei ole toistaiseksi onnistunut, koska pysyvää rahoitusta ei ole saatu.

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat mm. Jyväskylän kaupunki (sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, alueellinen nuorisotyö, kulttuurinen nuorisotyö: nuorisotiedotus ja neuvonta ja Nuorten Ääni -hanke, Mäki-Matin perhepuisto, Meidän Jykä -kasvatusyhteistyöhanke), Mäki-Matin perhepuiston tuki ry, Kulttuuriyhdistys Väristys ry, Jyvälän Nuoret ry, Jyväskylän kaupunkiseurakunta, Jyväskylän Zonta-kerho/Zonta International, Suomen Punaisen Ristin Plus-piste, koulut, oppilaitokset (Humanistisen ammattikorkeakoulun Suolahden ja Korpilahden yksikötm, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen opisto, Alkio-opisto) sekä seutukunnallinen nuorisotyön ja kansalaistoiminnan osaamisverkostohanke Kannuste.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: