Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Työ voimavarana – Vertti-hanke

Välikäsi banneri kesy

 

Työ voimavarana – VERTTI-hanke 

Keski-Suomen neuroyhdistyksen Vertti-hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2015 – 31.12.2016.  

Vertti-hanke oli suunnattu MS-tautia ja muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastaville työnhakijoille.

Kehittämistyön tavoitteena oli työllistyminen, opiskelu, vapaaehtoistoiminta tai oman polun löytyminen. 

Alkutilanteen kartoituksen pohjalta mm.  päivitettiin työllistymisvalmiuksia ja tietotaitoja sekä tutustuttiin työllistymisen ja opiskelun tukimaailmaan.  Osuuskuntatoimintaan liittyvä koulutus ja yhteistyöverkoston tuki mahdollistivat polun matalan kynnyksen yrittäjyyteen, työosuuskuntatoimintaan ohjautumisen.

Voimavaralähtöisesti toteutettu ryhmätoiminta sekä yksilöohjaus tukivat henkilökohtaisten päämäärien saavuttamista. Kohderyhmän osaamista edistettiin koulutuksilla sekä työnhakuvalmiuksia kohennettiin laatimalla ja päivittämällä työnhakuasiakirjat. Työnantajan kohtaamista harjoiteltiin keskusteluin ja vuorovaikutustaitoja kohentamalla sekä harjoittelemalla työhaastattelutilanteinta.  

Vertin tuella asiakkaita työllistyi avoimille työmarkkinoille, liittyi osuuskunta Tekemoniaan, opintonsa keskeyttänyt sai työssäoppimispaikan, valmistui, sai valmistumisensa jälkeen työkokeilupaikan, jonka jälkeen vielä määräaikaisen työpaikan.   

Vertin toiminnan tuloksena syntyi toimintamalli sairastavien/osatyökykyisten työnhakijoiden ohjautumisesta työllistymispolullaan ”Työllistymispolkuja paikallisyhdistyksessä”. 

Yhteystiedot:

Keski-Suomen neuroyhdistys ry., Matarankatu 6, 2. krs., Jyväskylä

http://www.ksms-yhdistys.fi/

Keski-Suomen neuroyhdistyksen Vertti-hankkeesta lisää tästä.