Virkku – virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin

Virkku – virkeyttä ja työllistymisen tukemista kulttuurin keinoin | 1.3.2018 – 31.5.2020

Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry:n toteuttaman Virkku-hankkeen tavoitteena oli nuorten ja nuorten aikuisten työllistymisen tukeminen. Hanke tarjosi ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta työttömille, joita kiinnostaa luovat alat tai itsensä työllistäminen esimerkiksi ohjausalalle. Ryhmässä etsittiin työllistymismahdollisuuksia tukemalla työnhakijoiden itsetuntoa ja omien vahvuuksien tunnistamista. Osaamisen tunnistamista tavoiteltiin luovan toiminnan ja yhteisten projektien avulla.

Hankkeen perustoiminta oli työttömien ja työttömyysuhan alaisten Virkku-tiimin koordinointi. Tiimitoiminnan mallissa tiimillä oli yhteistä toimintaa aamupäivisin ja iltapäivisin tiimiläiset tutustuvat ohjausalan toimintaympäristöihin ja työhön sekä itsenäisesti että käytännön työharjoitteluna. Tiimin yhteisinä aamupäivinä saatiin koulutusta niin työnhaun kuin työn substanssiosaamisen tueksi, tehtiin taidetta, tutustuttiin luoviin aloihin ja itseä kiinnostaviin työpaikkoihin, harjoiteltiin ohjaamista sekä suunniteltiin ja toteutettiin projekteja eri kohderyhmille. Etäiltapäivinä tiimiläiset joko työskentelivät itsenäisesti oman urapolun ja työllistymisen parissa, suunnittelivat omaa ohjaustuokiota tai edistivät omia tai yhteisiä projekteja.

Virkku-hankkeen loppuraportti

Katso alta Virkku-hankkeen päätösvideo

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: