Mä oon pihalla -hanke

Mä oon pihalla -hanke | 1.3.2018 – 31.5.2020

Paremmin Yhdessä ry:n toteuttamassa Mä oon pihalla –hankkeessa tavoite oli kehittää uusi työllistämisen malli, jolla parannetaan maahan muuttaneiden työelämän tietoutta, edistetään heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja sitä kautta myös työkykyä sekä tuetaan heitä työllistymään yrityksiin tai hakeutumaan koulutukseen Jyväskylän alueella. Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin ryhmätoimintaa, jossa harjoitellaan työelämään liittyviä taitoja sekä pitkäjänteistä ja perusteellista yksilöohjausta, jolla tuetaan osallistujan henkilökohtaista työllistymistä ja oman polun rakentamista.

Hankkeen kohderyhmänä oli työttömät ja työttömyysuhan alaiset, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat maahanmuuttajat.

Mä oon pihalla saavutti erinomaisia tuloksia. Hankkeessa oli 86 asiakasta, joista 40 löysi työpaikan ja 30 pääsi opiskelemaan.

Mä oon pihalla -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot hankkeesta:  Paremmin Yhdessä ry

Mä oon pihalla hankkeen asiakkaita piknikillä nurmikolla
Mä oon pihalla piknikillä
Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: