Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Välittäjä -välittäjäorganisaatiohanke 2008-2011

Välittäjä -hanke on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen perustama välittäjäorganisaatiohanke, joka rahoittaa, tukee ja koordinoi sen suojissa toimivia osahankkeita. Välittäjä  -haketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR  ja Keski-Suomen TE-keskus sekä toiminta-alueen kunnat.

Välittäjä-hankkeen avulla halutaan selkiyttää välityömarkkinoilla toimivien kolmannen sektorin toimijoiden roolia lisäämällä eri toimenpitein toiminnan

  • volyymia
  • laatua
  • vaikuttavuutta

Välittäjä-hanke tukee osahankkeita niiden toiminnan sisällön kehittämisessä ja mahdollistaa myös pienten toimijoiden osallistumisen hanketyöhön. 

Välittäjä-hanke pyrkii edistämään  paikallisten 3. sektorin toimijoiden keskinäistä ja muiden välityömarkkinoilla toimivien toimijoiden yhteistyötä. 

Välittäjä-hankkeessa saatavia hyötyjä, kokemuksia ja tuloksia sekä yhteistyösuhteita tullaan hyödyntämään osaprojektien toiminnassa ja KYT:n omassa perustoiminnassa järjestöjen tuki- ja kehittämispalveluiden laadun parantamiseksi. Työllisyydestä vastaavat viranomaiset hyötyvät vahvistuvista 3. sektorin välityömarkkinoista.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: