Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Nitoja -hanke

Nitoja

Toteuttaja Äänekosken Katulähetys ry
Toiminta-aika 1.8.2009 – 31.3.2011

 

Mitä?

Nitoja-hankkeen lähtökohtana oli alueen kolmannen sektorin toimijoiden koordinoinnin ja yhteistyön kehittäminen TE-toimiston ja Äänekosken kaupungin kanssa. 
Hankkeessa kehitettiin työvalmennusosaamista ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaa.

 

Miten?

Ääneseudulla toimii kymmenkunta eri tavoilla työllistävää kolmannen sektorin toimijaa. Toimijat toimivat yksin ja yhteistyö muiden toimijoiden tai kaupungin ja työvoimahallinnon kanssa on hyvin vähäistä. Eri yhdistyksillä on päällekkäistä tai hyvin samankaltaista toimintaa. Käytännössä kuntouttavaa työtoimintaa ja yksilövalmennusta ei alueella ollut. Ohjausresursseja on työllistettävien tasoon nähden toimijoilla aivan liian vähän tai sitten niitä ei ole ollenkaan. Valmennustoiminta puuttuu kokonaan lähes kaikilta toimijoilta. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Ääneseudun työllistävät kolmannen sektorin toimijat, Äänekosken kaupunki sekä TE-toimisto. 

Hanke kartoitti Ääneseudun kolmannen sektorin työllistävät toimijat ja kokosi haastatteluiden perusteella verkostokartan. Hankkeessa tehtiin kysely viranomaisverkostolle yhteistyön toimivuudesta ja hankkeen toiminnan tarpeellisuudesta. Hanke järjesti säännöllisesti Ääneseudun työllistäjien yhteiset tapaamiset. Hanke toimi tiedottajana ja koordinoijana alueen toimijoille. Nitoja kehitti viranomaisyhteistyöhön raportointi- ja tiedonsiirtokäytäntöjä sekä palvelu- ja jatkoonohjausmallit. Oppilaitosyhteistyötä kehitettiin tiedottamalla ja osallistumalla aikuisohjausta käsitteleviin palavereihin.

Nitoja loi toimintamallit yksilö- ja ryhmävalmennukseen, joita toteutetaan katulähetyksen asiakastyössä. Alkuperäinen kiertävä yksilövalmentaja-malli muuttui kiinteäksi osaksi katulähetyksen valmennustoimintaa ja toteutuu käytännössä kahden toimijan välisenä yksilövalmentajana.

 

Miksi?

Äänesseudun työttömyysaste on viime vuosina ollut maakunnan synkimpiä. Elokuussa 2009 työttömyysaste Äänekoskella oli 14,9 % ja vuonna 2010 15,3 %. Äänekoskelta on poistunut paljon elektroniikkateollisuuden töitä, mistä johtuen rakennetyöttömyys on vaikea ja pitkäaikaistyöttömyyttä on paljon. Laadukkaita tukityöllistämispaikkoja ja harjoittelupaikkoja on ollut vähän, mm. Äänekosken kaupunki on vähentänyt tukityöpaikkojensa määrän parista sadasta muutamassa vuodessa muutamaan kymmeneen. 

 

Tulokset!

VERKOSTOYHTEISTYÖMALLI
Nitoja-hanke loi verkostoyhteistyömallin alueen kolmannen sektorin toimijoiden välille.

TYÖLLISTÄJIEN TAPAAMISET
Tarkoituksena on, että Ääneseudun työllistävät toimijat voisivat jatkossakin tuottaa laadukasta valmennustoimintaa. Toimijat ovat kokoontuneet säännöllisesti työllistäjien tapaamisiin, joihin on myös osallistunut yhteistyötahoja muista kolmannen sektorin toimijoista ja kaupungin sekä TE-toimiston edustajia. Tapaamisissa on keskusteltu työllistämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista, työkäytännöistä, erilaisista ratkaisumalleista ja suunniteltu yhteistyötä.

YHTEISTYÖ, LAADUN KEHITTÄMINEN JA MALLIT
Verkostoituminen ja muihin hankkeisiin tutustuminen on jatkuvaa, muun muassa Duunari–hankkeen kanssa on yhteistyössä jatkettu Äänekosken katulähetyksen, sekä KK-projektin työ- ja yksilövalmennuksen laadun kehittämistä ja toimintamallien rakentamista.

VERKOSTOPÄIVÄT
Nitoja–hanke on järjestänyt verkostopäiviä yhteistyökumppaneilleen. Tilaisuuksiin on osallistunut kaupungin ja TE-toimiston edustajia sekä kolmannen sektorin työllistäviä toimijoita Ääneseudulta, Välittäjä-hankkeen osahankkeita sekä Välittäjä- ja Duunari-hankkeet. Hanke on toiminut tiedottajana ja koulutuksien koordinoijana.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Nitoja -hanke

Nitoja

Toteuttaja Äänekosken Katulähetys ry
Toiminta-aika 1.8.2009 – 31.3.2011

 

Mitä?

Nitoja-hankkeen lähtökohtana oli alueen kolmannen sektorin toimijoiden koordinoinnin ja yhteistyön kehittäminen TE-toimiston ja Äänekosken kaupungin kanssa. 
Hankkeessa kehitettiin työvalmennusosaamista ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaa.

 

Miten?

Ääneseudulla toimii kymmenkunta eri tavoilla työllistävää kolmannen sektorin toimijaa. Toimijat toimivat yksin ja yhteistyö muiden toimijoiden tai kaupungin ja työvoimahallinnon kanssa on hyvin vähäistä. Eri yhdistyksillä on päällekkäistä tai hyvin samankaltaista toimintaa. Käytännössä kuntouttavaa työtoimintaa ja yksilövalmennusta ei alueella ollut. Ohjausresursseja on työllistettävien tasoon nähden toimijoilla aivan liian vähän tai sitten niitä ei ole ollenkaan. Valmennustoiminta puuttuu kokonaan lähes kaikilta toimijoilta. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Ääneseudun työllistävät kolmannen sektorin toimijat, Äänekosken kaupunki sekä TE-toimisto. 

Hanke kartoitti Ääneseudun kolmannen sektorin työllistävät toimijat ja kokosi haastatteluiden perusteella verkostokartan. Hankkeessa tehtiin kysely viranomaisverkostolle yhteistyön toimivuudesta ja hankkeen toiminnan tarpeellisuudesta. Hanke järjesti säännöllisesti Ääneseudun työllistäjien yhteiset tapaamiset. Hanke toimi tiedottajana ja koordinoijana alueen toimijoille. Nitoja kehitti viranomaisyhteistyöhön raportointi- ja tiedonsiirtokäytäntöjä sekä palvelu- ja jatkoonohjausmallit. Oppilaitosyhteistyötä kehitettiin tiedottamalla ja osallistumalla aikuisohjausta käsitteleviin palavereihin.

Nitoja loi toimintamallit yksilö- ja ryhmävalmennukseen, joita toteutetaan katulähetyksen asiakastyössä. Alkuperäinen kiertävä yksilövalmentaja-malli muuttui kiinteäksi osaksi katulähetyksen valmennustoimintaa ja toteutuu käytännössä kahden toimijan välisenä yksilövalmentajana.

 

Miksi?

Äänesseudun työttömyysaste on viime vuosina ollut maakunnan synkimpiä. Elokuussa 2009 työttömyysaste Äänekoskella oli 14,9 % ja vuonna 2010 15,3 %. Äänekoskelta on poistunut paljon elektroniikkateollisuuden töitä, mistä johtuen rakennetyöttömyys on vaikea ja pitkäaikaistyöttömyyttä on paljon. Laadukkaita tukityöllistämispaikkoja ja harjoittelupaikkoja on ollut vähän, mm. Äänekosken kaupunki on vähentänyt tukityöpaikkojensa määrän parista sadasta muutamassa vuodessa muutamaan kymmeneen. 

 

Tulokset!

VERKOSTOYHTEISTYÖMALLI
Nitoja-hanke loi verkostoyhteistyömallin alueen kolmannen sektorin toimijoiden välille.

TYÖLLISTÄJIEN TAPAAMISET
Tarkoituksena on, että Ääneseudun työllistävät toimijat voisivat jatkossakin tuottaa laadukasta valmennustoimintaa. Toimijat ovat kokoontuneet säännöllisesti työllistäjien tapaamisiin, joihin on myös osallistunut yhteistyötahoja muista kolmannen sektorin toimijoista ja kaupungin sekä TE-toimiston edustajia. Tapaamisissa on keskusteltu työllistämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista, työkäytännöistä, erilaisista ratkaisumalleista ja suunniteltu yhteistyötä.

YHTEISTYÖ, LAADUN KEHITTÄMINEN JA MALLIT
Verkostoituminen ja muihin hankkeisiin tutustuminen on jatkuvaa, muun muassa Duunari–hankkeen kanssa on yhteistyössä jatkettu Äänekosken katulähetyksen, sekä KK-projektin työ- ja yksilövalmennuksen laadun kehittämistä ja toimintamallien rakentamista.

VERKOSTOPÄIVÄT
Nitoja–hanke on järjestänyt verkostopäiviä yhteistyökumppaneilleen. Tilaisuuksiin on osallistunut kaupungin ja TE-toimiston edustajia sekä kolmannen sektorin työllistäviä toimijoita Ääneseudulta, Välittäjä-hankkeen osahankkeita sekä Välittäjä- ja Duunari-hankkeet. Hanke on toiminut tiedottajana ja koulutuksien koordinoijana.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: