Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Saattaen – Vaihtaen

Saattaen – Vaihtaen

Toteuttajana Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry
Toiminta-aika 1.1.2009 – 31.3.2010

 

Mitä?

Hankkeen tavoitteena oli kohentaa vaikeasti työllistyvien elämänhallintaa, löytää reittejä ammattipätevyyteen, tukea opintojen loppuun saattamisessa sekä mahdollistaa siirtyminen avoimille työmarkkinoille.

Uutena toimintatapana on tarkoitus pilotoida sosiaalista yritystä uutena työllistämispolkuna hoiva-alalle. Lisäksi luodaan malleja työttömien työllistämisen tukemiseksi ja siirtymiseksi työmarkkinoille.

 

Miten?

Käytettyjä työmuotoja olivat muun muassa työhönohjaus, yksilövalmennus, opintopolkuihin ja elämänhallintaan liittyvä ohjaus, lähihoitajan toimenkuvaan ja työyhteisön toimintaan tutustuttaminen. Lisäksi tarpeen mukaan järjestettiin verkostotapaamisia lähettävän tahon kanssa. 

Yksilövalmennuksen työvälineenä käytettiin muun muassa Duunari–hankkeessa kehitettyä OsaajaPlus–arviointijärjestelmää. Yksilövalmennuksessa autettiin ansioluettelon laatimisessa, ja muissa työnhakuun liittyvissä asioissa. Hankkeen myötä nimenomaan yksilövalmennus nousi työllistymisen keskiöön. 

Vaikeimmassa asemassa olevia asiakkaita tavattiin useammin, tarpeet tapaamisten määrälle ja sisällölle rakentuivat henkilökohtaisesti asiakkaan sekä työyhteisön tarpeista.

Kehitystyön tiimoilta toteutettiin kaksi kyselyä, toisen toteuttajaorganisaation sisällä ja toinen kolmannen sektorin toimijoille. Ensimmäisen kyselyn perusteella toteutettiin perehdytyskoulutus toteuttajaorganisaation työntekijöille. Toinen kysely antoi suuntaa kolmannen sektorin toimijoiden oppisopimuskoulutusten tilasta. Lisäksi hankkeen aikana tutustuttiin monin eri tavoin sosiaalisen yrityksen perustamiseen liittyviin seikkoihin. 

Hankkeen välittämät työtehtävät olivat palvelutaloissa palvelutaloapulainen, siistijä ja päiväkeskusavustaja sekä päiväkodeissa päiväkotiapulainen. Työtehtävien sisältö saattoi olla esim. hoitotyötä, kodinhoitoa ja päiväkeskustyötä 2-vuorotyönä tai yötyönä. Päiväkodeissa työaika oli ns. päivätyötä. Työ tehtiin aina koulutetun työntekijän kanssa ja työhön perehdytys tehtiin nimettyjen ohjaajien avulla.

OPPISOPIMUS
Oppisopimus on työpaikalla toteutettava ammatillinen koulutus, johon kuuluu oppilaitoksessa järjestettäviä opintoja. Opiskelu etenee henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan ja henkilökohtaisen työpaikkakouluttajan ohjauksessa.
Oppisopimuksen solminut tutkinnon suorittaja on määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaan ja saa koulutuksen ajalta alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opintopäiviltä opiskelijalla on mahdollista saada päivärahaa ja perheavustusta. Oppisopimuksista saa lisätietoa oppisopimuskeskuksista.

TYÖHARJOITTELU/TYÖELÄMÄVALMENNUS
Työharjoittelu ja työelämävalmennus ovat työttömän työnhakijan mahdollisuus perehtyä työelämään sekä edistää työhönsijoittumistaan ja ammattitaitoaan.. Niiden avulla voi kokeilla uudenlaisia työtehtäviä ja niiden soveltuvuutta itselleen. Jaksojen päivittäinen kesto on 4-8 tuntia, korkeintaan viitenä päivänä viikossa. Jakson aikana voi saada työmarkkina- tai työllistämistukea tietyin ehdoin. Lisää tietoa saa TE-toimistoista.

PALKKATUETTU TYÖ
Työnantaja voi saada palkkatukea, jos se työllistää pitkäaikaistyöttömän, vajaakuntoisen, alle 25-vuotiaan tai työttömän, jota uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta. Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan asemaa työmarkkinoilla ja hänen ammattitaitoaan. Palkkatuesta tehdään työsopimus ja siitä maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Lisätietoa TE-toimistosta.

 

Miksi?

Hankkeen lähtökohtana oli vastata hoiva-alan työvoimatarpeeseen – Luotettavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on muuttunut vaativammaksi. Hoiva-alasta kiinnostuneiden työllistyminen parantuu ja pitkäaikaistyöttömille ja muille vaikeasti työllistyville löydetään uusia polkuja sosiaali- ja terveysalalle. 

 

Tulokset!

HENKILÖASIAKKAAT
Hanke saavutti kaikkiaan 33 asiakasta, joista kolmelle solmittiin oppisopimuspaikka, viisi lähti opiskelemaan lähihoitajaksi. 

TOIMINTAMALLIT
Työllistämis- ja ohjausmalleiksi luotiin prosessikortit, joita voi hyödyntää mm. sosiaalisessa yrityksessä ja mahdollisesti myös muissa organisaatioissa. 

SOSIAALINEN YRITYS JA TYÖPAIKKA
Hankkeen kartoitustyön tuloksena perustettiin 2010 vuoden alusta sosiaalinen yritys SOVA Oy, joka hyödyntää kehitettyjä ohjausmalleja. Osakeyhtiöön syntyi yksi uusi työpaikka.

YHTEISTYÖ
Verkostoyhteistyö on toisaalta lisännyt yhteistyökumppaneiden kiinnostusta työllistettyjen rekrytoimiseen sekä parantanut työllistettyjen sopeutumista yhteistyötahoihin että toisaalta lähentänyt verkoston eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Hanke sai aikaan laajemman verkoston ja uusia käytänteitä, joita hyödynnetään jatkossa rekrytoinnissa. Toteuttaja sai myös paljon kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta ja tietoa oppisopimuksien hyödynnettävyydestä. 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Saattaen – Vaihtaen

Saattaen – Vaihtaen

Toteuttajana Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry
Toiminta-aika 1.1.2009 – 31.3.2010

 

Mitä?

Hankkeen tavoitteena oli kohentaa vaikeasti työllistyvien elämänhallintaa, löytää reittejä ammattipätevyyteen, tukea opintojen loppuun saattamisessa sekä mahdollistaa siirtyminen avoimille työmarkkinoille.

Uutena toimintatapana on tarkoitus pilotoida sosiaalista yritystä uutena työllistämispolkuna hoiva-alalle. Lisäksi luodaan malleja työttömien työllistämisen tukemiseksi ja siirtymiseksi työmarkkinoille.

 

Miten?

Käytettyjä työmuotoja olivat muun muassa työhönohjaus, yksilövalmennus, opintopolkuihin ja elämänhallintaan liittyvä ohjaus, lähihoitajan toimenkuvaan ja työyhteisön toimintaan tutustuttaminen. Lisäksi tarpeen mukaan järjestettiin verkostotapaamisia lähettävän tahon kanssa. 

Yksilövalmennuksen työvälineenä käytettiin muun muassa Duunari–hankkeessa kehitettyä OsaajaPlus–arviointijärjestelmää. Yksilövalmennuksessa autettiin ansioluettelon laatimisessa, ja muissa työnhakuun liittyvissä asioissa. Hankkeen myötä nimenomaan yksilövalmennus nousi työllistymisen keskiöön. 

Vaikeimmassa asemassa olevia asiakkaita tavattiin useammin, tarpeet tapaamisten määrälle ja sisällölle rakentuivat henkilökohtaisesti asiakkaan sekä työyhteisön tarpeista.

Kehitystyön tiimoilta toteutettiin kaksi kyselyä, toisen toteuttajaorganisaation sisällä ja toinen kolmannen sektorin toimijoille. Ensimmäisen kyselyn perusteella toteutettiin perehdytyskoulutus toteuttajaorganisaation työntekijöille. Toinen kysely antoi suuntaa kolmannen sektorin toimijoiden oppisopimuskoulutusten tilasta. Lisäksi hankkeen aikana tutustuttiin monin eri tavoin sosiaalisen yrityksen perustamiseen liittyviin seikkoihin. 

Hankkeen välittämät työtehtävät olivat palvelutaloissa palvelutaloapulainen, siistijä ja päiväkeskusavustaja sekä päiväkodeissa päiväkotiapulainen. Työtehtävien sisältö saattoi olla esim. hoitotyötä, kodinhoitoa ja päiväkeskustyötä 2-vuorotyönä tai yötyönä. Päiväkodeissa työaika oli ns. päivätyötä. Työ tehtiin aina koulutetun työntekijän kanssa ja työhön perehdytys tehtiin nimettyjen ohjaajien avulla.

OPPISOPIMUS
Oppisopimus on työpaikalla toteutettava ammatillinen koulutus, johon kuuluu oppilaitoksessa järjestettäviä opintoja. Opiskelu etenee henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan ja henkilökohtaisen työpaikkakouluttajan ohjauksessa.
Oppisopimuksen solminut tutkinnon suorittaja on määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaan ja saa koulutuksen ajalta alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opintopäiviltä opiskelijalla on mahdollista saada päivärahaa ja perheavustusta. Oppisopimuksista saa lisätietoa oppisopimuskeskuksista.

TYÖHARJOITTELU/TYÖELÄMÄVALMENNUS
Työharjoittelu ja työelämävalmennus ovat työttömän työnhakijan mahdollisuus perehtyä työelämään sekä edistää työhönsijoittumistaan ja ammattitaitoaan.. Niiden avulla voi kokeilla uudenlaisia työtehtäviä ja niiden soveltuvuutta itselleen. Jaksojen päivittäinen kesto on 4-8 tuntia, korkeintaan viitenä päivänä viikossa. Jakson aikana voi saada työmarkkina- tai työllistämistukea tietyin ehdoin. Lisää tietoa saa TE-toimistoista.

PALKKATUETTU TYÖ
Työnantaja voi saada palkkatukea, jos se työllistää pitkäaikaistyöttömän, vajaakuntoisen, alle 25-vuotiaan tai työttömän, jota uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta. Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan asemaa työmarkkinoilla ja hänen ammattitaitoaan. Palkkatuesta tehdään työsopimus ja siitä maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Lisätietoa TE-toimistosta.

 

Miksi?

Hankkeen lähtökohtana oli vastata hoiva-alan työvoimatarpeeseen – Luotettavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on muuttunut vaativammaksi. Hoiva-alasta kiinnostuneiden työllistyminen parantuu ja pitkäaikaistyöttömille ja muille vaikeasti työllistyville löydetään uusia polkuja sosiaali- ja terveysalalle. 

 

Tulokset!

HENKILÖASIAKKAAT
Hanke saavutti kaikkiaan 33 asiakasta, joista kolmelle solmittiin oppisopimuspaikka, viisi lähti opiskelemaan lähihoitajaksi. 

TOIMINTAMALLIT
Työllistämis- ja ohjausmalleiksi luotiin prosessikortit, joita voi hyödyntää mm. sosiaalisessa yrityksessä ja mahdollisesti myös muissa organisaatioissa. 

SOSIAALINEN YRITYS JA TYÖPAIKKA
Hankkeen kartoitustyön tuloksena perustettiin 2010 vuoden alusta sosiaalinen yritys SOVA Oy, joka hyödyntää kehitettyjä ohjausmalleja. Osakeyhtiöön syntyi yksi uusi työpaikka.

YHTEISTYÖ
Verkostoyhteistyö on toisaalta lisännyt yhteistyökumppaneiden kiinnostusta työllistettyjen rekrytoimiseen sekä parantanut työllistettyjen sopeutumista yhteistyötahoihin että toisaalta lähentänyt verkoston eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Hanke sai aikaan laajemman verkoston ja uusia käytänteitä, joita hyödynnetään jatkossa rekrytoinnissa. Toteuttaja sai myös paljon kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta ja tietoa oppisopimuksien hyödynnettävyydestä. 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: