Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Taitajasta Ohjaajaksi

Taitajasta Ohjaajaksi

Toteuttaja Jyvälän Setlementti ry
Toiminta-aika 1.1.2009 – 31.3.2011

Mitä?

Työvalmentajien ohjauskoulutus oli suunnattu kolmannen sektorin organisaatioille, jotka halusivat kehittää valmennus-, kuntoutus- ja ohjausosaamista. Ohjauskoulutusta toteutettiin organisaatioissa työvalmentautujia ohjaaville henkilöille.

Koulutuksen tarkoitus oli työvalmentajien ohjaustaitojen kehittäminen ja työvalmennuksen vaikutuksen vahvistaminen. Tavoitteena oli, että työvalmentajat perehtyivät työssään työssäoppimisen ja oppimisen ilmiöön laajasti sekä oppivat tunnistamaan erilaisten oppijoiden oppimista.

Työvalmentajat tutustuivat ohjaamisen kysymyksiin ja erilaisiin ohjausmenetelmiin. He oppivat soveltamaan tietoutta omaan ohjaukseensa.

Lisäksi pyrittiin hakemaan ratkaisua ohjausprosessin pysyvyyteen, koska järjestökenttää leimaa tyypillisesti työvalmentajien ja työvalmentautujien vaihtuvuus. Hankkeen kohderyhmänä olivat kolmannen sektorin organisaatioille ja niiden ohjaustyötä tekevä henkilöstö Jyvässeudulla ja Keski-Suomessa.

Tavoitteena oli koulutuksen materiaalipaketin kokoaminen asiantuntijalausuntojen pohjalta ja työpassin luominen yhteistyössä Duunari-hankkeen kanssa.

 

Miten?

Hankkeen aikana toteutettiin kolme samansisältöistä 6 opintopisteen laajuista työvalmentajien ohjauskoulutusta. Ensimmäinen käynnistyi kevään 2009 aikana, toinen järjestettiin syksyllä 2009 ja kolmas kevään 2010 aikana.

Määrällisenä tavoitteena hankkeella oli, että 20 – 30 henkilöä suorittaa TOT-koulutuksen perusopinnot ja 10 – 15 henkilöä suorittaa TOT:n syventävät opinnot vuoden 2010 aikana.

Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitteluryhmässä oli mukana edustajia monelta taholta, mm. monet yhteisöt ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Koulutuksista tiedotettiin sähköpostitse, puhelimitse, Internet-sivustolla, erillisellä sähköisellä tiedotteella ja kirjallisilla esitteillä sekä esittely- ja vierailukäynnein. 

TOT-koulutuksen teemoja: 
•    työvalmennus
•    työvoimapoliittiset toimenpiteet ja ammatillisen kuntoutuksen tukitoimet
•    OsaajaPlus-arviointilomakkeisto ja -todistus
•    erilaiset oppijat ja työvalmentautujat sekä heidän ohjaaminen (erityisesti maahanmuuttajien ohjaaminen)
•    salassapito ja vaitiolovelvollisuus
•    oppiminen
•    ohjaaminen ja kohtaaminen
•    havainnointi, arviointi ja palautteenantaminen työvalmentajan työssä
•    työkykyisyys ja työssäjaksaminen
•    työyhteisötaidot
•    jatkoon valmentaminen
•    oppimisen arviointi

Teemojen painotusta vaihdeltiin ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutuksen lähipäivinä työvalmentajat tekivät erilaisia tehtäviä kuten henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, oman organisaation työvalmennuksesta kertovat tehtävän sekä ohjaamiseen liittyvän portfolion. Osa lähipäivien tehtävistä suoritettiin osallistumalla ryhmäkeskusteluihin, joihin osallistujat valmistautuivat etukäteen. Koulutuksessa toteutettiin lisäksi toiminnallisia ohjaustilanteita, caseja, joista työvalmentajat saivat jälkikäteen palautteen.

Hanketta arvioitiin mm. keräämällä osallistuneilta työvalmentajilta palautekyselyt koulutuksen päätteeksi. Niiden pohjalta lisättiin uusia teemoja koulutussisältöön. Palautekyselyjen pohjalta rakentui syventävien opintojen sisältö. 

 

Miksi?

Hanke syntyi tarpeeseen, jonka esiin nostivat kolmannen sektorin toimijat. Tunnettiin, että työvalmentajien ohjaustaitoja ja työvalmentamisen vahvistamisen vaikutuksia tuli lisätä. Lisäksi pyrittiin myös hakemaan ratkaisua ohjausprosessin pysyvyyteen, koska järjestökenttää leimaa tyypillisesti työvalmentajien ja työvalmentautujien vaihtuvuus. 

 

Tulokset!

TYÖVALMENTAJIEN OHJAUSKOULUTUS
TOT-hankkeen aikana suunniteltiin työvalmennuksen perusteet – koulutuksen (6 op) ja syventävien opintojen (6 op) sisällöt ja materiaalipaketit. Koulutusta kehitetään edelleen ja siitä luodaan koulutustuote, jota Jyvälän Setlementti ry tarjoaa kolmannen sektorin työvalmentajille. 

Arviointi- ja palautekyselyn mukaan 58 % työvalmentajista koki ohjaustaitojensa vahvistuneen koulutuksen aikana paljon tai erittäin hyvin. Eniten koettiin kehittyneen ohjausmenetelmissä ja -ratkaisuissa sekä työvalmentautujan tuntemuksessa ja tarpeiden huomioimisessa.

OHJAUSMATERIAALIN KASAAMINEN
Koulutusten, arvioinnin ja palautteen perusteella on kasattu runko tulevaa ohjauskoulutussivustoa varten.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Taitajasta Ohjaajaksi

Taitajasta Ohjaajaksi

Toteuttaja Jyvälän Setlementti ry
Toiminta-aika 1.1.2009 – 31.3.2011

Mitä?

Työvalmentajien ohjauskoulutus oli suunnattu kolmannen sektorin organisaatioille, jotka halusivat kehittää valmennus-, kuntoutus- ja ohjausosaamista. Ohjauskoulutusta toteutettiin organisaatioissa työvalmentautujia ohjaaville henkilöille.

Koulutuksen tarkoitus oli työvalmentajien ohjaustaitojen kehittäminen ja työvalmennuksen vaikutuksen vahvistaminen. Tavoitteena oli, että työvalmentajat perehtyivät työssään työssäoppimisen ja oppimisen ilmiöön laajasti sekä oppivat tunnistamaan erilaisten oppijoiden oppimista.

Työvalmentajat tutustuivat ohjaamisen kysymyksiin ja erilaisiin ohjausmenetelmiin. He oppivat soveltamaan tietoutta omaan ohjaukseensa.

Lisäksi pyrittiin hakemaan ratkaisua ohjausprosessin pysyvyyteen, koska järjestökenttää leimaa tyypillisesti työvalmentajien ja työvalmentautujien vaihtuvuus. Hankkeen kohderyhmänä olivat kolmannen sektorin organisaatioille ja niiden ohjaustyötä tekevä henkilöstö Jyvässeudulla ja Keski-Suomessa.

Tavoitteena oli koulutuksen materiaalipaketin kokoaminen asiantuntijalausuntojen pohjalta ja työpassin luominen yhteistyössä Duunari-hankkeen kanssa.

 

Miten?

Hankkeen aikana toteutettiin kolme samansisältöistä 6 opintopisteen laajuista työvalmentajien ohjauskoulutusta. Ensimmäinen käynnistyi kevään 2009 aikana, toinen järjestettiin syksyllä 2009 ja kolmas kevään 2010 aikana.

Määrällisenä tavoitteena hankkeella oli, että 20 – 30 henkilöä suorittaa TOT-koulutuksen perusopinnot ja 10 – 15 henkilöä suorittaa TOT:n syventävät opinnot vuoden 2010 aikana.

Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitteluryhmässä oli mukana edustajia monelta taholta, mm. monet yhteisöt ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Koulutuksista tiedotettiin sähköpostitse, puhelimitse, Internet-sivustolla, erillisellä sähköisellä tiedotteella ja kirjallisilla esitteillä sekä esittely- ja vierailukäynnein. 

TOT-koulutuksen teemoja: 
•    työvalmennus
•    työvoimapoliittiset toimenpiteet ja ammatillisen kuntoutuksen tukitoimet
•    OsaajaPlus-arviointilomakkeisto ja -todistus
•    erilaiset oppijat ja työvalmentautujat sekä heidän ohjaaminen (erityisesti maahanmuuttajien ohjaaminen)
•    salassapito ja vaitiolovelvollisuus
•    oppiminen
•    ohjaaminen ja kohtaaminen
•    havainnointi, arviointi ja palautteenantaminen työvalmentajan työssä
•    työkykyisyys ja työssäjaksaminen
•    työyhteisötaidot
•    jatkoon valmentaminen
•    oppimisen arviointi

Teemojen painotusta vaihdeltiin ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutuksen lähipäivinä työvalmentajat tekivät erilaisia tehtäviä kuten henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, oman organisaation työvalmennuksesta kertovat tehtävän sekä ohjaamiseen liittyvän portfolion. Osa lähipäivien tehtävistä suoritettiin osallistumalla ryhmäkeskusteluihin, joihin osallistujat valmistautuivat etukäteen. Koulutuksessa toteutettiin lisäksi toiminnallisia ohjaustilanteita, caseja, joista työvalmentajat saivat jälkikäteen palautteen.

Hanketta arvioitiin mm. keräämällä osallistuneilta työvalmentajilta palautekyselyt koulutuksen päätteeksi. Niiden pohjalta lisättiin uusia teemoja koulutussisältöön. Palautekyselyjen pohjalta rakentui syventävien opintojen sisältö. 

 

Miksi?

Hanke syntyi tarpeeseen, jonka esiin nostivat kolmannen sektorin toimijat. Tunnettiin, että työvalmentajien ohjaustaitoja ja työvalmentamisen vahvistamisen vaikutuksia tuli lisätä. Lisäksi pyrittiin myös hakemaan ratkaisua ohjausprosessin pysyvyyteen, koska järjestökenttää leimaa tyypillisesti työvalmentajien ja työvalmentautujien vaihtuvuus. 

 

Tulokset!

TYÖVALMENTAJIEN OHJAUSKOULUTUS
TOT-hankkeen aikana suunniteltiin työvalmennuksen perusteet – koulutuksen (6 op) ja syventävien opintojen (6 op) sisällöt ja materiaalipaketit. Koulutusta kehitetään edelleen ja siitä luodaan koulutustuote, jota Jyvälän Setlementti ry tarjoaa kolmannen sektorin työvalmentajille. 

Arviointi- ja palautekyselyn mukaan 58 % työvalmentajista koki ohjaustaitojensa vahvistuneen koulutuksen aikana paljon tai erittäin hyvin. Eniten koettiin kehittyneen ohjausmenetelmissä ja -ratkaisuissa sekä työvalmentautujan tuntemuksessa ja tarpeiden huomioimisessa.

OHJAUSMATERIAALIN KASAAMINEN
Koulutusten, arvioinnin ja palautteen perusteella on kasattu runko tulevaa ohjauskoulutussivustoa varten.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: