Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

ToivonAskel -hanke

ToivonAskel -hanke

Toteuttajana Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry
Toiminta-aika 1.6.2009 – 31.12.2010

Mitä?

ToivonAskel –hanke oli pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu kokonaisvaltaisesti eheyttävä ja kuntouttava matalan kynnyksen työtoiminnan hanke.
Kuntouttavan prosessin ohjauksen kehittäminen ja yhteistyöverkoston laajentaminen olivat tavoitelistalla.
Kuntouttavaan työtoimintaan pääsi Joutsan kunnan sosiaalitoimen ja Työ- ja elinkeinotoimiston kautta ohjattuna tai ottamalla yhteyttä hankevastaavaan. Mukana hankkeessa pystyi olemaan 3 – 12 kuukauden ajan.

 

Miten?

Henkilökohtainen ohjaussuunnitelma ja seuranta tehtiin OsaajaPlus-arvointilomakkeiston avulla.
Mukaan tulleille kuntoutujille;

•    suunniteltiin yksilöllinen viikko-ohjelma ja työtehtävät päivätoimintakeskus Toivontuvalla.
•    kartoitettiin elämän eri osa-alueittain elämäntilanne ja tuettiin arjen asioiden hoitamisessa.
•    tarjottiin mahdollisuus säännöllisiin kahdenkeskeisiin keskusteluihin ja elämänkaarityöskentelyyn ohjaajan kanssa.
•    järjestettiin itsetuntemusta ja omien voimavarojen löytämistä tukevaa ryhmätoimintaa, koulutusta ja virkistysretkiä.
•    etsittiin etenemismahdollisuuksia työelämään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kuntoutujilla oli mahdollisuus osallistua oman fyysisen kunnon testaamiseen ja heille oli laadittu yksilölliset kunto-ohjelmat.

Toiminta perustui pitkälti yksilökeskusteluiden kautta tapahtuvaan motivointiin, oman elämänhistorian ja sen vaikutusten ymmärtämiseen, vertaistuen vaikutukseen ja yhteisön hoitavaan ilmapiiriin. Kuntoutujille tarjottiin mahdollisuus hengellisiin rukoushetkiin tai hiljentymiseen hiljaisuuden huoneessa. 
Kuntoutuminen pitkäaikaistyöttömyydestä avoimille työmarkkinoille kestää joidenkin kanssa useita vuosia, kaikki eivät valitettavasti kuntoudu koskaan.

 

Miksi?

Yhteiskunta muodostuu yksilöiden muodostamasta ketjusta. Ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Heikoimman lenkin vahvistaminen on kaikkien yhteinen etu.

Pitkään jatkuneen työttömyyden ja syrjäytymisen lamaannuttavat vaikutukset ulottuvat yksilön itsensä lisäksi laajasti perheeseen ja lähipiiriin, jopa sukupolvelta toiselle.

Elämästä uudelleen kiinni saaminen ja toipuminen vaativat aikaa ja kokonaisvaltaista tukea.
Oman elämän merkityksellisyyden löytäminen on askel kohti toivoa.

 

Tulokset!

YHDISTYS
Joutsan Päiväkeskusyhdistyksen toimintaan uudet kehitetyt toimintatavat juurtuivat helposti ja selkeyttävät toimintaa.

TYÖTOIMINTA JA OHJAUS
Yhdistyksen sisäiset työtehtävät on tunnistettu ja ne ovat yksilöllisesti räätälöitävissä asiakkaille. Kuntouttava työtoiminta ja työelämävalmennus ovat selkiytyneet työtehtävien selkiydyttyä.

Ohjaus toimintaan tapahtuu TE-toimistoista. Yhdistyksen toimintaan on mahdollista tulla tutustumaan.

YHTEISTYÖ
Luotiin ostopalvelusopimus Joutsan kunnan kanssa.
Yhteistyökumppaneilta etsitään mahdollisia työpaikkoja edelleen.
Yhteistyössä Työvarikon kanssa järjestettiin hygieniapassikoulutus sekä velkaneuvonta tilaisuus. Yhteistyötä Työvarikon kanssa syvennetään tulevaisuudessa lisää. 
Seurakuntien kanssa jatketaan yhteistyöpalavereita ja viikoittaisia hartaustilaisuuksia sekä vuosittain tullaan järjestämään joulujuhla vähävaraisille.

VIESTINTÄ
Uudet esittelymateriaalit (käyntikortit, esitteet) toiminnasta ja toimintaperiaatteista lisäävät positiivista imagoa samoin kuin T-paidat ja uudet www-sivut. Suosittu ”Hiljaisuuden huone” tulee olemaan myös jatkossa käytettävissä. 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

ToivonAskel -hanke

ToivonAskel -hanke

Toteuttajana Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry
Toiminta-aika 1.6.2009 – 31.12.2010

Mitä?

ToivonAskel –hanke oli pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu kokonaisvaltaisesti eheyttävä ja kuntouttava matalan kynnyksen työtoiminnan hanke.
Kuntouttavan prosessin ohjauksen kehittäminen ja yhteistyöverkoston laajentaminen olivat tavoitelistalla.
Kuntouttavaan työtoimintaan pääsi Joutsan kunnan sosiaalitoimen ja Työ- ja elinkeinotoimiston kautta ohjattuna tai ottamalla yhteyttä hankevastaavaan. Mukana hankkeessa pystyi olemaan 3 – 12 kuukauden ajan.

 

Miten?

Henkilökohtainen ohjaussuunnitelma ja seuranta tehtiin OsaajaPlus-arvointilomakkeiston avulla.
Mukaan tulleille kuntoutujille;

•    suunniteltiin yksilöllinen viikko-ohjelma ja työtehtävät päivätoimintakeskus Toivontuvalla.
•    kartoitettiin elämän eri osa-alueittain elämäntilanne ja tuettiin arjen asioiden hoitamisessa.
•    tarjottiin mahdollisuus säännöllisiin kahdenkeskeisiin keskusteluihin ja elämänkaarityöskentelyyn ohjaajan kanssa.
•    järjestettiin itsetuntemusta ja omien voimavarojen löytämistä tukevaa ryhmätoimintaa, koulutusta ja virkistysretkiä.
•    etsittiin etenemismahdollisuuksia työelämään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kuntoutujilla oli mahdollisuus osallistua oman fyysisen kunnon testaamiseen ja heille oli laadittu yksilölliset kunto-ohjelmat.

Toiminta perustui pitkälti yksilökeskusteluiden kautta tapahtuvaan motivointiin, oman elämänhistorian ja sen vaikutusten ymmärtämiseen, vertaistuen vaikutukseen ja yhteisön hoitavaan ilmapiiriin. Kuntoutujille tarjottiin mahdollisuus hengellisiin rukoushetkiin tai hiljentymiseen hiljaisuuden huoneessa. 
Kuntoutuminen pitkäaikaistyöttömyydestä avoimille työmarkkinoille kestää joidenkin kanssa useita vuosia, kaikki eivät valitettavasti kuntoudu koskaan.

 

Miksi?

Yhteiskunta muodostuu yksilöiden muodostamasta ketjusta. Ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Heikoimman lenkin vahvistaminen on kaikkien yhteinen etu.

Pitkään jatkuneen työttömyyden ja syrjäytymisen lamaannuttavat vaikutukset ulottuvat yksilön itsensä lisäksi laajasti perheeseen ja lähipiiriin, jopa sukupolvelta toiselle.

Elämästä uudelleen kiinni saaminen ja toipuminen vaativat aikaa ja kokonaisvaltaista tukea.
Oman elämän merkityksellisyyden löytäminen on askel kohti toivoa.

 

Tulokset!

YHDISTYS
Joutsan Päiväkeskusyhdistyksen toimintaan uudet kehitetyt toimintatavat juurtuivat helposti ja selkeyttävät toimintaa.

TYÖTOIMINTA JA OHJAUS
Yhdistyksen sisäiset työtehtävät on tunnistettu ja ne ovat yksilöllisesti räätälöitävissä asiakkaille. Kuntouttava työtoiminta ja työelämävalmennus ovat selkiytyneet työtehtävien selkiydyttyä.

Ohjaus toimintaan tapahtuu TE-toimistoista. Yhdistyksen toimintaan on mahdollista tulla tutustumaan.

YHTEISTYÖ
Luotiin ostopalvelusopimus Joutsan kunnan kanssa.
Yhteistyökumppaneilta etsitään mahdollisia työpaikkoja edelleen.
Yhteistyössä Työvarikon kanssa järjestettiin hygieniapassikoulutus sekä velkaneuvonta tilaisuus. Yhteistyötä Työvarikon kanssa syvennetään tulevaisuudessa lisää. 
Seurakuntien kanssa jatketaan yhteistyöpalavereita ja viikoittaisia hartaustilaisuuksia sekä vuosittain tullaan järjestämään joulujuhla vähävaraisille.

VIESTINTÄ
Uudet esittelymateriaalit (käyntikortit, esitteet) toiminnasta ja toimintaperiaatteista lisäävät positiivista imagoa samoin kuin T-paidat ja uudet www-sivut. Suosittu ”Hiljaisuuden huone” tulee olemaan myös jatkossa käytettävissä. 

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: